Oulun yliopistossa on tutkittu uutta keinoa tunnistaa kouluväkivalta. Hanu Ferdinandon huomenna perjantaina tarkastettava väitöstutkimus vahvistaa, että sydämen sähköisiä signaaleja (EKG-signaalia) voidaan käyttää tunnistamaan ihmisen joutuminen väkivallan kohteeksi.

Väkivallalle altistuminen näyttää muuttavan uhrin EKG-signaalia.

Sähkötekniikan alaan liittyvä tutkimus suoritettiin Oulun yliopistossa yhteistyökumppaneina Petra Christian University (Indonesia), Harbin Institute of Technology (Kiina) ja Harbin University of Science and Technology (Kiina).

Suomessa ja Indonesiassa tehtiin useita alustavia tutkimuksia simuloimalla oppilaiden väkivaltakäyttäytymistä. Lopulliseen simulaatioon osallistui kaksitoista 2. ja 5. luokan oppilasta Harbinin kiinalaisesta koulusta. He tekivät erilaisia aktiviteetteja, joista osaan liittyi väkivaltaa, osaan ei.

Tulosten käsittelyä varten EKG-signaalista kvantifioitiin useita indeksejä, joiden avulla erilaisten algoritmien ja koneoppimisen menetelmin pyrittiin luokittelemaan, mitkä aktiviteetit sisältävät väkivaltaa mitkä eivät. Erottelutarkkuudessa päästiin jopa 87 prosenttiin.

Vastaavanlaisia menetelmiä käytetään esimerkiksi tietokonepeleissä biopalautteen analysoinnissa ja liikenteen älykkäissä järjestelmissä.

Kouluväkivalta on vakava ongelma, jolla on pitkäaikaisia seurauksia jopa sadan miljoonan lapsen elämään ympäri maailmaa. Tutkimus tähtää ensisijaisesti koulukiusaamisen automaattiseen paljastamiseen.

Tulokset osoittavat, että menetelmällä voidaan tunnistaa EKG-signaalissa väkivallalle altistumisen vuoksi syntyviä muutoksia. Menetelmän avulla on mahdollista suorittaa välitön hälytys koululle, huoltajalle tai sosiaalityöntekijälle uhrin auttamiseksi, sanotaan Oulun yliopiston tiedotteessa.

Luotettavasti toimivan ja riittävän tarkan väkivaltatilanteiden ilmaisujärjestelmän kehittäminen vaatii vielä lisätutkimuksia.

Ilmaisutarkkuuden parantamiseksi järjestelmään voidaan liittää muitakin signaaleita ja datalähteitä käyttämällä esimerkiksi kameraa, mikrofonia ja liikesensoreita.