Vakavien palovammien määrä on puolittunut.

Tämä käy ilmi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Husissa toteutetusta rekisteritutkimuksesta, jossa selvitettiin muutoksia palovammapotilaiden sairaalahoidossa Suomessa.

Peräti 70 prosenttia Suomen sairaaloissa hoidettavista palovammapotilaista on miehiä tai poikia.

Ikäluokista alle 10-vuotiailla lapsilla on suurin riski vakaville palovammoille.

Heistä ylivoimaisesti palovamma-alttein ryhmä on yksivuotiaat poikalapset.

Vammojen vähenemisen syynä pidetään kohentunutta paloturvallisuutta ja yhteiskunnallisia muutoksia.

Maaseudulla ollaan riskialttiimpia palovammoille kuin kaupungeissa ja nykyisin maalla asutaan suhteessa vähemmän kuin aiemmin.

Tutkimushankkeen käytössä oli 36 305 palovammapotilaan rekisteritiedot vuosilta 1980–2010.