Väitöstyössä löytyi lupaavia vastearviointimenetelmiä

Onkologiaan erikoistuva lääkäri Tuulia Vallius kiteyttää munasarjasyöpäpotilaiden leikkausta edeltävän neoadjuvanttihoidon vastearviointia käsittelevän väitöstutkimuksensa viestin ytimekkäästi.

– Nykykäytännöissä on vielä kehittämistä, tammikuussa väitellyt Vallius toteaa.

Edenneen munasarjasyövän ensilinjan hoitona ovat leikkaus ja liitännäissolunsalpaajahoito. Syövän toteamisvaiheessa leikkaukseen soveltumattomille potilaille voidaan kuitenkin ensivaiheessa käyttää neoadjuvanttihoitoa. Hoidon tarkoituksena on pienentää kasvainta niin, että se voidaan poistaa leikkauksessa.

Osa potilaista ei neoadjuvanttihoidosta hyödy. Heidät pyritään tällä hetkellä tunnistamaan TT-kuvantamisen ja seerumin CA125-kasvainmerkkiaineen avulla.

– Nykyisin käytetyt hoitovasteen arviointimenetelmät ovat neoadjuvanttihoitoa saaneilla potilailla osittain riittämättömiä, Vallius kertoo väitöstutkimuksensa havainnosta.

PET/CT-kuvantaminen vaikuttaa aineenvaihdunnallisena kuvantamisena olevan käyttökelpoinen ja TT-kuvantamista luotettavampi tunnistamaan ensilinjan hoidosta hyötymättömät potilaat. Samoin HE4-kasvainmerkkiaine vaikuttaa lupaavalta heijastamaan syöpäkudoksen määrää ja reagoimista hoidolle.

– Tutkimustulokset koskettavat melko pientä ja rajattua potilasryhmää, mutta luotettavien vastearviointimenetelmien löytäminen on yhtäkaikki tärkeää.

Vallius jatkaa, että syöpähoitoja pitää pystyä kohdentamaan niistä hyötyville potilaille.

– Ensilinjan hoidosta hyötymättömät potilaat saattaisivat hyötyä leikkauksen sijaan esimerkiksi uusista tutkimuksissa tarjolla olevista lääkehoidoista. Vaikka tässä tutkimuksessa PET/CT ja HE4-kasvainmerkkiaine vaikuttivat lupaavilta ei-kajoavilta hoitovastearviomenetelmiltä, tarvitaan aiheesta lisätutkimuksia tulosten varmentamiseksi.

Tutkimus alkoi kiinnostaa Tuulia Valliusta jo lisensiaatin tutkinnon suorittamisen aikana. Tohtoriopinnot seurasivatkin luontevasti valmistumista, kun mielenkiintoinen tutkimusprojekti osui kohdalle.

Väitöstyötään tehdessään Vallius koki tutkimuksen tuovan hyvää vastapainoa kliiniseen työhön. Projektin edetessä kasvoi myös Valliuksen innostus tutkimuksen tekoon.

– Tutkimuksen parissa jatkaminen kiinnostaa, sillä tämä aika on ollut antoisaa. Olen oppinut tieteellistä ajattelua ja saanut erinomaista ohjausta usean eri alan asiantuntijalta.

Vallius aikoo jatkaa tutkimusta kliinikon työuran ohella pienen aikalisän jälkeen.

Tohtoriopintojen alussa Valliuksen mielenkiinto painottui vielä gynekologiaan ja erityisesti gynekologiseen onkologiaan, mutta väitöstyön aikana hän huomasi kiinnostuksensa kohdistuvan enemmän nimenomaan syöpätauteihin. Oma erikoisala löytyi, ja tulevaisuudessa Valliuksen tutkimuskohde saattaakin koskea myös muita syöpätautiryhmiä.

– Tutkimuksen parissa itseäni kiinnostaa eniten PET-kuvantaminen ja sen mahdollisuudet. Turussa on pitkät perinteet PET-kuvantamisen käytössä, joten mikä olisi sen parempi tutkimuskohde, Vallius pohtii.

Tuulia Vallius, 31

LL 2012 TY, LT 2018.

Väitteli tammikuussa munasarjasyöpäpotilaiden solunsalpaajahoidon vasteen arvioinnista Turun yliopistossa.

Työskentelee Tyksin syöpäpoliklinikalla erikoistuvana lääkärinä.

Harrastaa liikuntaa ja musiikkia.

Perheeseen kuuluvat aviomies ja yksivuotias lapsi.