LL Matti Iso-Mustajärven väitöstutkimus osoitti kahden uuden sisäkorvaistutteen elektrodimallin mahdollistavan jopa entistä turvallisemman kuulovikojen hoidon.

Sisäkorvaistutehoito on ainut lääketieteellinen hoito, jolla voidaan palauttaa aistielimen toimintaa. Sisäkorvaistutehoitoa kokeiltiin ensimmäisen kerran vuonna 1961, jonka jälkeen se on vakiinnuttanut asemansa vaikeiden kuulovikojen kuntoutuksessa.

Sisäkorvaistutehoidon kuulotuloksiin vaikuttavat useat ennustetekijät. Yksi merkittävimpiä leikkaukseen liittyviä negatiivisia ennustetekijöitä on mahdollinen elektrodin aiheuttama sisäkorvan simpukan vaurio. Vaurion syntyyn vaikuttavat sekä käytetty leikkaustekniikka että elektrodin ominaisuudet.

Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin kahden uuden sisäkorvaistutteen elektrodin leikkausominaisuuksia simuloiduissa sisäkorvaistuteleikkauksissa ohimoluissa. Lisäksi seurattiin toisen elektrodin ensimmäisiä kuulotuloksia potilailla, joilla oli kliinisesti merkittävää jäännöskuuloa ennen leikkausta.

Tutkimuksessa kehitettiin myös uusia kuvantamismenetelmiä istutehoidon seurantaan ja tutkimiseen käyttämällä fuusiokuvantamiseen perustuvia tekniikoita ja kartiokeilatietokonetomografiaa (KK-TT).

Tulosten perusteella uudet tutkitut elektrodimallit mahdollistavat turvallisen sisäkorvaistuteleikkauksen ja tuovat lisää vaihtoehtoja yksilöllisempään sisäkorvaistutekuntoutukseen. Fuusiokuvantaminen on KK-TT:tä tarkempi menetelmä elektrodin sijainnin arvioon sisäkorvassa. Se tarjoaa myös nopean ja kustannustehokkaan mahdollisuuden ohimoluilla tehtäviin elektroditutkimuksiin.