LL Soila Järvenpää kuvaa väitöstutkimuksessaan ensimmäiset tapausselostukset aivojen talamuksen anterioriseen eli etumaiseen tumakkeeseen sijoitetun syväaivostimulaattorin ohjelmointiasetuksiin liittyvistä depressiivisistä ja psykoottisista oireista ja siitä, kuinka ne saatiin hoidettua uudella ohjelmoinnilla.

Tutkimuksessa demonstroidaan 3D-mallinnuksen keinoin elektrodien sijainnin ja ohjelmoinnin merkitystä.

Talamuksen anteriorisen tumakkeen syväaivostimulaatio on tehokas hoitomuoto epilepsiassa, joka ei sovellu epilepsiakirurgiaan.

Hoidon havaittiin auttavan erityisesti tajunnanhämärtymiskohtauksiin, jotka vähenivät 66 prosenttia viiden vuoden seurannassa.

Stimulaattorin osien anatomisella paikannuksella ja tarvittavilla ohjelmointimuutoksilla tai uudelleensijoittelulla todettiin selvä hyöty: niiden potilaiden osuus, joiden kohtausmäärä vähintään puolittui, nousi 44 prosentista 70 prosenttiin.

Mielialassa ei ryhmätasolla huomattu muutoksia hoidon aikana, mutta kaksi potilasta sai äkillisiä masennusoireita ja kaksi hitaasti kehittyviä harhaluuloisuus- ja ahdistuneisuusoireita, jotka liittyivät stimulaattorin ohjelmointiasetuksiin.

Nämä oireet helpottivat, kun ohjelmointiasetuksia muutettiin.

– Tutkimuksessa löydettiin lisäksi viitteitä, että hoidosta hyötyvät potilaat erottuivat hoidosta heikosti hyötyneistä jo alkuvaiheen neuropsykologisessa tutkimuksessa suoriutumalla paremmin toiminnanohjausta ja tarkkaavuutta mittaavissa testeissä, sanoo Soila Järvenpää tiedotteessa.

Myös kirurgisen tarkkuuden parantamista tutkittiin stereotaktisesta liikehäiriökirurgiasta tutun mikroelektrodirekisteröinnin keinoin, eikä tällä metodilla todettu käytännön hyötyä verrattuna ilman rekisteröintiä tehtyihin leikkauksiin.

– Tutkimuksen pohjalta voidaan parantaa potilasvalintaa tarkentamalla hoidosta hyötyvien profiilia, mutta se myös tarjoaa ideoita hoitoa jo saavien potilaiden hyötyjen maksimoimiseksi ja haittojen minimoimiseksi yksilöllisen ohjelmoinnin keinoin, Järvenpää toteaa.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti?

Kirjautumalla tästä saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.