Selkärangan välilevyrappeumaan liittyvien luuydinmuutosten eli Modic-muutosten on epäilty liittyvän alaselkäoireisiin.

Modic-muutokset jaetaan kolmeen päätyyppiin, ja ne näkyvät magneettikuvauksessa rappeutunutta välilevyä ympäröivien nikamien luurakenteessa. Muutosten alueella on todettu aiemmin kudosnäytteissä viitteitä kiihtyneestä luun aineenvaihdunnasta. Niiden hoitoon ei ole toistaiseksi täsmälääkettä.

LL Jyri Järvinen tutki väitöskirjassaan Modic-muutosten yhteyttä luun aineenvaihduntaan luustokartassa (poikittaistutkimus), yhteyttä kipuun ja toimintakyvyn laskuun (2 vuoden seurantatutkimus) sekä hoitovastetta suonensisäiseen kerta-annoshoitoon tsoledronihapolla (satunnaistettu kaksoissokkotutkimus).

Tutkimuksessa luun aineenvaihdunta todettiin kohonneeksi Modic tyyppi 1:n alueella, joka kuvastaa tämän tyypin tulehduksellista ja aktiivista luonnetta.

Seurantatutkimuksessa todettiin, että Modic tyyppi 1 on muita tyyppejä selvemmin yhteydessä alaselkäoireisiin.

Hoitokokeilututkimuksessa puolestaan havaittiin Modic tyyppi 1:n muuttumista tyyppi 2:n suuntaan ja Modic tyyppi 1:n tilavuuden pienentymistä, mutta nämä tulokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.

Tutkimusten yhteenvetona Järvinen toteaa, että Modic tyyppi 1 liittyy muita Modic-tyyppejä useammin kiihtyneeseen luun aineenvaihduntaan ja alaselkäoireisiin.

Tsoledronihappo saattaa tarjota vaihtoehdon Modic tyyppi 1:n hoitoon, mutta tämän vahvistaminen vaatii lisää tutkimuksia.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti?

Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.

Muut, tee tilaus täällä.