Noin kolmasosalla suomalaisesta aikuisväestöstä esiintyy purentaelimistön toimintahäiriöiden löydöksiä, ilmenee HLL Veera Qvintuksen väitöstutkimuksesta.

Tutkimuksessa on käytetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kokoaman Terveys 2011 –tutkimuksen aineistoa, joka koostui 1 577 suomalaisesta aikuisesta.

Purentaelimistön toimintahäiriöt ovat leukaniveliin, puremalihaksiin sekä niihin läheisesti liittyviin kudoksiin liitettyjä kiputiloja, sairauksia ja toimintahäiriöitä.

Yleisimmät purentaelimistön toimintahäiriöiden löydöksistä ja oireista ovat kasvokivut, leukojen liikerajoitukset ja -poikkeamat sekä leukanivelten äänet, kuten naksuminen ja rahina.

Purentaelimistön toimintahäiriöistä käytetään lyhennettä TMD englanninkielisen temporomandibular disorders -termin mukaan.

Väitöstutkimuksen mukaan viikoittaista kipua kasvojen alueella, hampaita yhteen purressa tai leukaa avatessa kokee alle kymmenesosa aikuisväestöstä.

Joidenkin löydösten esiintyvyys kasvoi iän myötä. TMD-löydökset ja -oireet olivat naisilla yleisempiä kuin miehillä, ja niihin olivat yhteydessä myös alhainen koulutustaso, hampaiden lukumäärä ja heikko itse koettu terveys.

Väitöstutkimuksen perusteella purentakiskohoito ei tarjoa lisähyötyä TMD-löydösten ja -oireiden tai suunterveyteen liittyvän elämänlaadun kannalta verrattuna pelkkään neuvontaan ja lihasharjoitteluun. Tämän satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksen aineisto koostui 80 potilaasta, joilla oli diagnosoitu TMD.

Nämä potilaat jaettiin satunnaisesti joko purentakisko- tai vertailuryhmään. Vertailuryhmään kuuluvat saivat neuvontaa ja ohjeita puremalihasharjoitteiden tekemistä varten. Purentakiskoryhmään kuuluvat saivat edellisten lisäksi purentakiskohoitoa.

Yhden vuoden seurannassa ei ilmennyt merkitseviä eroja kasvokivussa, oireissa tai elämänlaadussa purentakisko- ja vertailuryhmien välillä.

Masennusoireet ja kehon epäspesifiset fyysiset oireet olivat suhteellisen yleisiä purentaelimistön toimintahäiriöistä kärsivillä potilailla ja ne näyttivät vaikuttavan negatiivisesti hoitotuloksiin.