Psykiatrisessa avohoidossa työskentelevät sairaanhoitajat kohtaavat työssään useimmiten potilaiden taholta tulevaa psyykkistä väkivaltaa, mutta myös työyhteisön sisäistä väkivaltaa ja häirintää, osoittaa terveystieteiden maisteri Jenni Konttilan väitöstutkimus.

Tutkimukseen vastanneet sairaanhoitajat kokivat väkivallasta aiheutuvia psyykkisiä oireita yksilöllisesti. Psyykkinen väkivalta aiheutti uupumusta, tunteita henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkaamisesta, ahdistuneisuutta ja masennusta.

Erityisesti häirintä aiheutti useita erilaisia psyykkisiä oireita.

Työkokemus oli yhteydessä väkivallasta aiheutuneisiin seurauksiin: sairaanhoitajat kokivat työhyvinvointinsa pääosin hyväksi, mutta pidempi työkokemus ennusti sen kriittisempää arviointia.

Suurin kritiikki kohdistui vuorovaikutukseen lähijohtajan kanssa, häneltä saadun tuen puutteeseen ja organisaation tapaan huolehtia työntekijöiden työhyvinvoinnista.

Tutkimus perustuu eri puolilla Suomea aikuispsykiatrisessa avohoidossa työskentelevien 181 psykiatrisen sairaanhoitajan vastauksiin. Lisäksi tutkimuksessa toteutettiin systemaattinen kirjallisuuskatsaus aiheeseen liittyvän aiemman tutkimuksen kokoamiseksi.

Tutkimuksessa rakennettiin malli kuvaamaan työssä kohdatun väkivallan ja työhyvinvoinnin välistä yhteyttä sekä näihin yhteydessä olevia tekijöitä. Lisäksi tutkimuksessa kehitettiin mittari, jolla voidaan arvioida psykiatrisessa hoitotyössä kohdattua väkivaltaa ja työhyvinvointia.