Suomalaisnuoret pärjäävät hyvin terveyden lukutaidossa eurooppalaisten ikätovereidensa joukossa, selviää tuoreesta Jyväskylän yliopiston väitöstutkimuksesta.

Olli Paakkarin väitöstutkimuksessa kehitettiin uusi, erityisesti kouluikäisten lukutaidon mittaamiseen soveltuva mittari. Mittari mahdollisti kouluikäisten terveyden lukutaidon arvioinnin Suomessa. Mittarilla kyettiin myös vertaamaan suomalaisnuorten terveyden lukutaitoa eurooppalaisten nuorten vastaavaan. Kaikki tutkimuksessa tarkastellut nuoret olivat 13–15-vuotiaita.

– Suomalaisnuorten terveyden lukutaito osoittautui tutkimuksessa verrokkimaiden (Puola, Slovakia ja Belgia) nuorten lukutaitoa paremmaksi, sanoo Paakkari tiedotteessa.

Terveydestä ja hyvinvoinnista on saatavilla valtava määrä informaatiota. Tällöin kyky suodattaa informaatiotulvaa ja ymmärtää lukemaansa nousee yhä tärkeämmäksi.

Väitöstutkimuksessa olivat tarkasteltavina nuorten teoreettiset tiedot, käytännön taidot, kriittinen ajattelu, itsetuntemus ja vastuullisuus. Uuden mittarin avulla selvitettiin nuorten koettua valmiutta muun muassa seuraavista aiheista: Kuinka helppoa tai vaikeaa minun on tarvittaessa löytää terveyteen liittyvää tietoa? Osaanko vertailla eri lähteiden terveysinformaatiota? Miten hyvin ymmärrän terveydenhuollon ammattilaisen antamia ohjeita?

– Hyvän terveyden lukutaidon omaavilla ihmisillä on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan sekä muiden ihmisten terveyteen. Siksi on tärkeää, että terveyden lukutaito olisi mahdollisimman hyvällä tolalla nuoresta iästä alkaen, Paakkari kertoo.

Tutkimustulosten laajempi kansainvälinen soveltaminen on mahdollista, sillä tutkimuksessa kehitetty mittari on osa laajempaa kansainvälistä WHO-Koululaistutkimusta.

– WHO-Koululaistutkimus tarjoaa hyvän mahdollisuuden tarkastella terveyden lukutaitoa ja sen yhteyttä esimerkiksi terveystottumuksiin tai muihin terveyden osoittimiin sekä kansainvälisesti että kansallisesti, Paakkari kertoo.

Olli Paakkarin terveyskasvatuksen väitöskirjan "Developing an instrument for measuring health literacy among school-aged children" tarkastustilaisuus järjestetään keskiviikkona 27.5.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.