Kokonaisvaltainen, neuropsykologisesti painottunut, moniammatillinen kuntoutus tukee keskivaikean ja vaikean aivovamman saaneiden potilaiden psykososiaalista toimintakykyä jopa useita vuosia vammautumisen jälkeen. Se vahvistaa aivovammapotilaiden kokemusta merkityksellisestä ja tyydyttävästä elämästä toiminnanvajauksesta huolimatta.

Asia selviää neuropsykologi, PsL Jaana Sarajuuren väitöstutkimuksesta.

Väitöstutkimuksessa verrattiin moniammatillista kuntoutusta (CHRP) saaneita potilaita kontrolliryhmään, joka oli saanut yleisen terveydenhuollon käytäntöjen mukaisia kuntoutuspalveluja.

Kahden vuoden seuranta-ajan jälkeen arvioitiin potilaiden produktiivisuutta työssä, opiskelemassa tai vapaaehtoistyöhön osallistumisessa.

Tutkimus osoitti, että seurannan päätyttyä 89 prosenttia moniammatillisen kuntoutuksen käyneistä ja 55 prosenttia verrokkiryhmän potilaista oli produktiivisia. Kaiken kaikkiaan potilaat arvioivat CHRP-kuntoutuksen jälkeen olevansa varsin tyytyväisiä hyvinvointiinsa sen eri osa-alueilla.

Aivovammoihin liittyy suuri määrä erilaisia kognitiivisia, käyttäytymisen ja tunne-elämän säätelyn sekä motorisen toimintakyvyn häiriöitä. Ne aiheuttavat aivovammapotilaille usein elinikäistä ja myös ajan myötä kehittyvää toimintakyvyn alenemaa. Tämä heikentää monen vammautuneen yleistä terveydentilaa ja psykososiaalista toimintakykyä.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti?

Kirjautumalla tästä saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.