LL Henna-Riikka Rossin 3.9.2021 tarkastettavan väitöstutkimuksen tavoitteena oli selvittää endometrioosin yhteyttä kehon koostumukseen syntymästä myöhäiseen hedelmälliseen ikään sekä endometrioosin yhteyttä koettuun kipuun, ei-gynekologisiin sairauksiin sekä työkykyyn myöhäisessä hedelmällisessä iässä.

Tutkimus osoitti, että hedelmällisessä iässä endometrioosia sairastavat naiset ovat ruumiinrakenteeltaan hoikempia kuin naiset, joilla ei ole todettua endometrioosia, mutta ruumiinrakenteen eroja ei havaittu vielä lapsuuden aikana eikä enää hedelmällisen iän loppupäässä.

Endometrioosia sairastavilla naisilla todettiin hedelmällisen iän lopulla noin viisi prosenttia matalampi kipukynnys ja kivun sieto kuin naisilla, joilla ei ole todettua endometrioosia. Lisäksi endometrioosia sairastavilla naisilla todettiin kohonnut riski sairastua useisiin ei-gynekologisiin sairauksiin, etenkin allergioihin, autoimmuunioireisiin, kipusairauksiin ja mielialahäiriöihin.

Endometrioosinaiset kokivat myös työkykynsä heikommaksi vielä myöhäisessä hedelmällisessä iässä, ja heillä todettiin olevan enemmän sairauspoissaoloja.

Tutkimuksen perusteella endometrioosi vaikuttaa naisten yleiseen terveyteen vielä lisääntymisiän loppupuolella, ja se tulisi huomioida endometrioosia sairastavien naisten hoidossa.

Tutkimuspopulaatio koostui Pohjois-Suomen syntymäkohortin 1966 naisista.