Avannetyrä on lähes väistämätön paksusuolen pääteavanteen seuraus. Koska avannetyrän leikkaushoitoon liittyy paljon sekä tyrän uusiutumisia että komplikaatioita, avannetyrä on pyritty välttämään ennalta ehkäisevillä verkoilla.

Ensimmäiset tulokset ennalta ehkäisevistä verkoista ovat olleet lupaavia, niiden hyöty on sittemmin kyseenalaistettu.

LL Elisa Mäkäräinen selvitti väitöstutkimuksessaan avannetyrän ennaltaehkäisyn ja korjauksen tuloksia Suomessa. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, onko paksusuolen umpipussitaudin päivystysleikkaus erityinen riskitekijä avannetyrän muodostumiselle.

Väitöksen ensimmäisessä osatyössä julkaistiin avannetyriä ennalta ehkäisevän verkon pitkäaikaistulokset. Tutkimuspotilaat leikattiin tähystystekniikalla peräsuolisyövän vuoksi 2010–2013. Vaikka verkon todettiin ehkäisevän sekä avanteen pullistumista että myöhempää leikkaushoidon tarvetta avannetyrän vuoksi, verkko ei ehkäissyt avannetyrien ilmaantumista pitkän aikavälin seurannassa.

Toisessa ja kolmannessa osatyössä julkaistiin yhdeksästä sairaalasta kootun rekisteriaineiston tulokset pääteavanteiden ja ohutsuolen virtsa-avanteiden avannetyrien leikkaushoidosta. Tulokset ovat huonoja, ja avannetyrän leikkaus johtaa usein avannetyrän uusiutumiseen, leikkauskomplikaatioihin ja uusintaleikkauksiin. Usein käytetyn niin kutsutun keyhole-tekniikan tulokset olivat erityisen huonoja, eikä sitä tulisi käyttää enää avannetyrän leikkaushoidossa.

Neljännessä osatyössä selvitettiin paksusuolen umpipussitaudin vuoksi päivystysleikkaukseen joutuvien avanne- ja arpityräriskiä systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa. Tutkimus paljasti, että avannetyrien toteamista ei ole aikaisemmissa tutkimuksissa huomioitu riittävästi.

Koska sekä avannetyrän ennaltaehkäisyn että hoidon tuloksissa on parantamisen varaa, lisätutkimusta tarvitaan erityisesti parempien tekniikoiden kehittämiseksi. Paksusuolen umpipussitautitutkimuksen tulee jatkossa huomioida myös avannetyräriski ja avannetyrän ennaltaehkäisy.

Elisa Mäkäräinen väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 20. elokuuta 2021.