Sähköisen reseptin käyttöönotto on ollut apteekin asiakkaiden mielestä onnistunut uudistus, osoittaa proviisori Elina Lämsän tuore väitöstutkimus. Sen mukaan 96 prosenttia vastanneista kertoi olevansa tyytyväinen sähköiseen reseptiin kokonaisuutena.

Asiakkaiden kokemuksia selvitettiin syksyllä 2015 toteutetulla kyselyllä, johon vastasi 1288 apteekin asiakasta eri puolilta Suomea. Sähköinen resepti otettiin Suomessa asteittain käyttöön vuosien 2010–2017 aikana.

Kyselytutkimukseen vastanneista vain joka kymmenennellä oli ongelmia lääkkeiden ostamisessa sähköisellä reseptillä. Yleisin ongelma oli reseptin vanheneminen tai lääkkeen loppuminen reseptiltä asiakkaan tietämättä.

Resepti- ja terveystietojen katseluun tarkoitettu Omakanta-verkkopalvelu oli tuttu 62 prosentille vastanneista ja 78 prosenttia heistä oli katsonut reseptejään palvelussa.

– Yllättävää oli, että lähes 40 prosenttia vastanneista ei tuntenut Omakantaa, Elina Lämsä kertoo.

Omakantaa pidettiin selkeänä ja helppokäyttöisenä, ja se antoi ajantasaisen kokonaiskuvan määrätyistä resepteistä.

Iäkkäät ja vain peruskoulun käyneet tunsivat ja käyttivät palvelua harvemmin kuin alle 75-vuotiaat ja kouluttautuneet asiakkaat. Reseptilääkkeitä säännöllisesti käyttävät tunsivat Omakannan yleisemmin kuin ne, joilla käyttö oli tilapäistä.

Kyselyn jälkeen palvelun tunnettuus on todennäköisesti lisääntynyt, mutta jatkossakaan kaikki eivät halua tai pysty sähköisiä palveluita käyttämään. – Terveydenhuollon ammattilaisten on huolehdittava, että myös nämä potilaat saavat tasavertaisesti ajantasaisen tiedon resepteistä ja muista terveystiedostaan.

Lämsän väitöstutkimus Pharmacy customers’ experiences with electronic prescriptions – A survey during the nationwide implementation (Apteekin asiakkaiden kokemuksia sähköisen reseptin käyttöönotosta Suomessa) tehtiin Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella. Se on osa laajempaa Kelan rahoittamaa, sähköisen reseptin käyttöönoton vaikutuksia Suomessa selvittävää tutkimusprojektia.