Osa tumareseptoreista muodostaa dimeereitä toisen tumareseptorin, retinoidi-X-reseptorin (RXR) kanssa. Kumpikin kompleksin osapuoli voi sitoa pienimolekyylistä ligandia, ja eri heterodimeerit vastaavat ligandien sitoutumiseen eri tavoin.

Jotkut näistä heterodimeereistä aktivoituvat allosteerisesti myös silloin, kun ligandi sitoutuu RXR:iin.

Oravilahden väitöskirjatyössä tutkittiin molekyylidynamiikkasimulaation avulla allosteerisen aktivoitumisen molekyylitason mekanismia peroksisomiproliferaattorin aktivoiman reseptori alfan ja RXR-alfan muodostamassa PPARα-RXRα-heterodimeerissä.

Tutkimuksessa havaittiin, että allosteerinen aktivoituminen RXRα:n ligandin sitoutuessa voi olla seurausta liikkeiden vähentymisestä koaktivaattoriproteiinien sitoutumiskohdassa PPARα:ssa.

Lisäksi tutkittiin telakointimenetelmillä rakenteellisia tekijöitä, jotka määrittävät uusien yhdisteiden sitoutumista estrogeenireseptoriin (ER).

Yksittäisten aminohappojen erot ligandia sitovassa taskussa vaikuttavat ligandien sitoutumiskonformaatioihin ja selektiivisyyteen ER:n alatyyppien välillä.

Uusien androgeenireseptori (AR)-antagonistien suunnittelussa sovellettiin rationaalisen suunnittelun menetelmää yhdistämällä ER:iin ja AR:iin sitoutuvien yhdisteiden tunnettuja piirteitä uuteen rakenteelliseen ominaisuuteen.

Kokeellisessa testauksessa havaittiin, että nämä yhdisteet sitoutuvat AR:iin korkella affiniteetillä ja estävät sen aktivoitumista yhtä hyvin tai paremmin kuin kliinisessä käytössä olevat AR-antagonistit.

Filosofian maisteri Tuomas Oravilahden väitöskirja Computational studies on nuclear receptors: mechanism of allosterism and design of novel ligands (Laskennallisia tumareseptoritutkimuksia: allosteriamekanismi ja uudet sitoutujat) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa.

Vastaväittäjänä toimii professori Björn Windshügel Fraunhofer ITMP:stä ja kustoksena dosentti Tuomo Laitinen Itä-Suomen yliopistosta.

Tilaisuus on englanninkielinen ja sitä voi seurata verkossa 17. kesäkuuta klo 12 alkaen.