Lasten T-soluisen akuutin leukemian ennuste on nykyään kohtuullisen hyvä, sillä yli 80 prosenttia potilaista voidaan parantaa pysyvästi. Hoito on kuitenkin raskas ja pitkäkestoinen, ja uusiutuessaan tauti on vaikeasti parannettavissa. FM Saara Laukkasen väitöstutkimuksessa tunnistettiin uusi täsmälääkeyhdistelmä, jota voitaisiin tulevaisuudessa käyttää taudin hoidossa. Lisäksi tutkimuksessa löydettiin uusi biomerkkiaine (SIX6), jolla voidaan tunnistaa huonomman ennusteen potilaita.

Leukemia on lasten yleisin syöpä, ja siihen sairastuu Suomessa vuosittain noin 50 lasta. Lasten leukemiat ovat tyypillisesti akuutteja lymfaattisia leukemioita (ALL), jotka voidaan jakaa B- ja T-solulinjojen taudeiksi. B-ALL:ssa tunnetaan useita taudin ennusteen kannalta merkityksellisiä alaryhmiä, ja kyseisen leukemian paranemisennuste on lapsilla noussut yli 90 prosenttia. Sen sijaan T-ALL:ssa vastaavia ennusteellisia merkkiaineita ei juurikaan tunneta ja taudin ennuste on muutenkin heikompi. Erityisen hankala T-ALL on uusiutuessaan, minkä takia uusille hoitomuodoille on kipeästi tarvetta.

Leukemiasolujen kyky lisääntyä hallitsemattomasti sekä väistää lääkkeiden vaikutusta johtuu muun muassa poikkeavasta solun sisäisestä viestinnästä, jossa solujen kasvua tukevat viestit ovat jatkuvasti aktiivisena. Useat kehitteillä olevat syövän täsmälääkkeet pyrkivätkin juuri katkaisemaan näitä poikkeavia soluviestejä ja siten lopettamaan solujen jatkuvan kasvun ja pakottamaan ne kuolemaan.

Väitöstutkimuksessa havaittiin, että noin kolmannes T-ALL potilasnäytteistä oli herkkiä dasatinibi-nimiselle tyrosiinikinaasiestäjälle, jonka todettiin T-ALL soluissa estävän LCK-nimisen proteiinin toimintaa. Kyseinen proteiini on keskeisessä roolissa solujen kasvuun ja selviytymiseen vaikuttavalla viestireitillä.

— Tämä on kiinnostava havainto, sillä kyseistä lääkettä käytetään jo muiden leukemiatyyppien hoitoon, ja niinpä sen käyttö myös tähän tautiin voisi siis olla verrattain helppoa, Laukkanen sanoo tiedotteessa.

Lääkehoidoissa parhaat tulokset saavutetaan yleensä useiden lääkkeiden yhdistelmällä ja väitöstutkimuksessa havaittiin, että osalla leukemianäytteistä leukemiasolujen kuolema voimistui merkittävästi, kun dasatinibi yhdistettiin muiden lääkkeiden kanssa. Täysin uutena löydöksenä oli dasatinibin yhdistäminen temsirolimuusi-nimisen täsmälääkkeen kanssa, joka sulkee toisen leukemiasolujen aktiivisesti käyttämän selviytymispolun.

— Idea on se, että kun yhtä aikaa katkaistaan useampi tärkeä viestikanava, niin leukemiasolut eivät enää kestä sitä ja kuolevat, Laukkanen kertoo.

Erityisen rohkaisevaa löydöksessä oli se, että myös osa sellaisista näytteistä, jotka eivät enää reagoineet perinteisille lääkehoidoille olivat herkkiä dasatinibin ja temsirolimuusin yhdistelmälle. Lääkeyhdistelmällä onkin tulevaisuudessa potentiaalia edetä myös varhaisiin kliinisiin kokeisiin, mutta toistaiseksi puuttuu vielä hyvä merkkiaine, jolla voitaisiin parhaiten tunnistaa hoidosta eniten hyötyvät potilaat.

Viestireittien viallisuuden lisäksi leukemiasoluille on tyypillistä, että geeninsäätelijäproteiinien aktiivisuus on normaalista poikkeavaa. Väitöskirjassa tutkittiin SIX6-nimistä geenien luennan säätelijäproteiinia ja havaittiin yhteys sen korkean ilmentymisen ja huonon ennusteen välillä. Tämäntyyppinen tieto mahdollistaa huonoennusteisten potilaiden tunnistamisen jo aikaisessa vaiheessa.

Saara Laukkasen lastentautiopin alaan kuuluva väitöskirja Novel targeted therapies and prognostic markers for T cell acute lymphoblastic leukemia tarkastetaan Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 4.6.2021.