Sukupuolihormonien tasoja säätelevien entsyymien merkityksestä hedelmällisyydelle on saatu aiempaa tarkempi kuva, kiitos Turun yliopistossa perjantaina tarkastettavan väitöskirjan.

Filosofian maisteri Heli Jokelan fysiologian alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessa tarkasteltiin HSD17B1-nimellä kulkevan entsyymiryhmän roolia suvunjatkamisessa.

Jokela selvitti asiaa tarkastelemalla hiiriä, joilta kyseistä entsyymiä koodaava geenialue oli poistettu kokonaan. Tutkija osoitti, että HSD17B1-entsyymi on hedelmällisyydelle välttämätön.

Aiempien tutkimusten perusteella on ollut yleisesti tiedossa, että HSD17B1-entsyymi säätelee sukupuolihormien tasoja paikallisesti kohdekudoksissa, kuten munasarjoissa, kiveksissä ja rintarauhasessa.

Heli Jokela tutki väitöstyössään entsyymin puutoksen vaikutusta sukupuolihormonien säätelyyn nimenomaan munasarjoissa.

Jokela havaitsi, että entsyymin poistaminen johti paikalliseen munasarjojen hormonien epätasapainoon. Entsyymipuutos aiheutti naarashiirillä merkittävästi alentuneen hedelmällisyyden sekä alentuneen kyvyn ylläpitää raskautta.

Lisäksi Jokela havaitsi merkittävän alenemisen poistogeenisten naarashiirten munasarjojen keltarauhasen määrässä ja toiminnassa.

Tutkija itse toteaa tiedotteessa, että tutkimus toi uutta tietoa lisääntymiseen liittyvistä mekanismeista ja paikallisen hormonisäätelyn merkityksestä.

– Uusien lisääntymiseen vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen avaa uusia mahdollisuuksia tutkia asiaa yksityiskohtaisemmin. Lisäksi tulokset tarjoavat tulevaisuudessa uusia työkaluja hedelmättömyyden yksilölliseen tutkimiseen ja hoitoon, Heli Jokela kertoo.