Vauvan unen rakenne ja sen paikalliset ominaisuudet eri aivoalueilla muuttuvat iän myötä, selvisi tuoreesta Tampereen yliopiston väitöstutkimuksesta.

Väitöskirjassa tutkittiin yhden kuukauden ikäisten ja kahdeksan kuukauden ikäisten vauvojen unen paikallisia eroja laskennallisilla menetelmillä.

”Molemmissa ikäryhmissä todettiin paikallisia unen laadun eroja, joista suurin osa näytti liittyvän aivokuoren iänmukaiseen alueelliseen kypsymiseen”, lääketieteen lisensiaatti, väitöskirjatutkija Anna-Liisa Satomaa kertoo tiedotteessa.

Satomaa työskentelee kliinisen neurofysiologian erikoislääkärinä Pirkanmaan Alueellisen kuvantamiskeskuksen ja apteekkiliikelaitoksen Kliinisen neurofysiologian yksikössä Tampereella.

Hän tutki lisäksi kahdeksan kuukauden ikäisten vauvojen unen kvantitatiivisten piirteiden ja heidän psykomotorisen kehityksensä välisiä korrelaatioita. Näin nuorilla vauvoilla sitä ei aiemmin ollut tutkittu.

”Alueellisten unisuureiden ja psykomotorisen kehityksen eri osa-alueiden välillä todettiin useita yhteyksiä, joista suurin osa liittynee aivojen alueelliseen kypsymiseen, mutta osan taustalla voi teoriassa olla myös yksilöllinen, kognitiiviseen kehitykseen liittyvä ominaisuus”, Satomaa sanoo.

Vauvan uni on erilaista kuin isommilla lapsilla tai aikuisilla. Tämä johtuu vauvojen keskushermoston kypsymättömyydestä.

Keskushermosto kuitenkin kehittyy nopeasti vauvaikäisenä: lähes kaikki unen ominaisuudet muuttuvat jatkuvasti.

Vauvan uni kuvastaa siis keskushermoston ajankohtaista, iänmukaista kehitysvaihetta.

Unen laadun ja määrän tiedetään vaikuttavan vauvan kasvuun ja kehitykseen.

Isommilla lapsilla unen alueellisten ominaisuuksien tiedetään liittyvän lapsen kognitiiviseen kehitykseen, kun taas aikuisilla yksilölliset, paikalliset unen laadun erot yhdistetään eroihin älykkyydessä.

Uni ei ole samanlaista koko aivokuoren alueella, vaan sen alueellisiin ominaisuuksiin vaikuttavat yksilöllisten erojen lisäksi esimerkiksi edeltävän valveen kesto, eri aivokuoren alueille kohdistuneen kuormituksen määrä ja unijakson sijoittuminen suhteessa vuorokausirytmiin.

Lisäksi vauvoilla ja lapsilla unen paikalliseen laatuun vaikuttaa voimakkaasti aivokuoren kypsyminen, joka etenee iän myötä taka-alueilta kohti etuosia.

LUE SEURAAVAKSI: