Uusi hypoksiaa kuvaava merkkiaine soveltuu käytettäväksi ihmiselimistön PET-kuvauksessa, toteaa korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Antti Silvoniemi väitöstutkimuksessaan.

Syöpäkasvaimen matala happipitoisuus eli hypoksia muuttaa kasvaimen käyttäytymistä aggressiivisemmaksi.

Koska hypoksinen kasvain on myös vastustuskykyisempi syöpähoidoille, kasvaimen happipitoisuus vaikuttaa taudin ennusteeseen. Erityisesti sädehoito tehoaa huonommin hypoksisiin kasvaimiin.

Tutkijat ovatkin pitkään haaveilleet kasvaimen matalan happipitoisuuden tunnistavasta menetelmästä.

– Hypoksian tunnistavaa PET-kuvausta on pyritty kehittämään jo vuosien ajan, koska siitä toivotaan apua erityisesti sädehoidon suunnitteluun. Toimivasta hypoksian PET-kuvantamismenetelmästä ennustetaan olevan hyötyä myös hypoksisiin kasvaimiin kohdennettavien täsmälääkkeiden kehittämisessä sekä syövän kirurgisen hoidon suunnittelussa, Silvoniemi sanoo tiedotteessa.

Silvoniemi havaitsi väitöksessään, että uuden EF5-merkkiaineen käytöstä aiheutuva säteilyannos on hyväksyttävällä, toisia PET-merkkiaineita vastaavalla tasolla.

EF5-PET/TT-kuvauksen tulosten toistettavuutta Silvoniemi tutki kuvaamalla pään ja kaulan alueen syöpään sairastuneita potilaita diagnoosivaiheessa kaksi kertaa 5–7 vuorokauden välein. Peräkkäisten kuvausten tulokset olivat pääosin varsin yhteneviä keskenään.

– Havainnot kannustavat voimakkaasti jatkamaan EF5-PET/TT-kuvantamismenetelmää koskevaa tieteellistä tutkimusta, Silvoniemi korostaa.

Antti Silvoniemen väitöskirja Novel aspects for methodology and utilization of PET/CT imaging in head and neck cancer tarkastetaan Turun yliopistossa perjantaina 4.5.2018.

Antti Silvoniemi.