Suurelta osalta matkailijoista löytyy matkaripulin aiheuttajabakteereita, oli heillä taudin oireita tai ei, kertoo Helsingin yliopistossa tehty väitöstutkimus. Tutkimuksessa 76 prosentilta tutkituista matkailijoista löytyi ripulinaiheuttajia.

Oireettomilta matkailijoilta bakteeri löytyi harvemmin kuin oireilevilta. Samalta ripuloivalta matkailijalta saattoi löytyä useita taudinaiheuttajia.

–Bakteerin löytyminen ulosteesta ei aina tarkoita sitä, että se olisi oireiden takana. Myöskään antibioottihoito ei yleensä ole tarpeen, lääketieteen lisensiaatti Tinja Lääveri kertoo.

Matkaripuli on subtropiikkiin ja tropiikkiin matkailevan tavallisin sairaus. 20–70 prosenttia turisteista sairastuu siihen vuosittain.

Matkaripulin tavallisimpana aiheuttajana on aiemmin pidetty ETEC-bakteeria (enterotoksigeeninen Escherichia coli). Lääverin tutkimus osoittaa kuitenkin, että EAEC (enteroaggregatiivinen E. coli) ja EPEC (enteropatogeeninen E. coli) ovat yleisempiä.

Tutkimuksessa matkaripulin aiheuttajien tunnistamisessa sovellettiin uutta, geenimonistukseen perustuvaa menetelmää. Aiemmin on käytetty viljelyyn perustuvia menetelmiä. Niillä taudinaiheuttaja on jäänyt tunnistamatta jopa puolella sairastuneista.

–Uudet diagnostiset menetelmät ovat herkkiä ja kattavia. Ne muuttavat pitkään vallinneita käsityksiä matkaripulin aiheuttajista ja löydösten todellisesta merkityksestä, Lääveri sanoo.

Menetelmät vaikuttavat myös sairastuneiden matkailijoiden hoitoon ja tarjoavat aiempaa huomattavasti tarkemmat välineet tutkimustyölle eri puolilla maailmaa. Vaikutukset ulottuvat muun muassa rokotteiden kehitystyöhön.

Tutkimusaineisto käsitti 504 matkailijaa. Osallistujat antoivat näytteet ja täyttivät kyselyn ennen ja jälkeen matkan.

Läveri väittelee aiheesta 4. lokakuuta.