Diabetes on yksi yleisimmistä kroonisista sairauksista sekä koko maailmassa että Suomessa. Arvioiden mukaan Suomessa on noin puoli miljoonaa diabetesta sairastavaa ihmistä. Vähintään 90 prosentilla heistä on tyypin 2 diabetes. Diabetes yleistyy edelleen. Siksi diabetesta on yhä enemmän myös iäkkäillä.

Diabetekseen liittyy liitännäissairauksia, joista yksi merkittävä on krooninen kipu. Lääkkeellistä kivun hoitoa diabetesta sairastavilla vaikeuttavat sairauksien ja mahdollisesti heikentyneen munuaisten toiminnan lisäksi lukuisat muut lääkkeet haitta- ja yhteisvaikutuksineen.

Tutkimuksessa tarkasteltiin usein esiintyvää kipua, itse koettua terveyttä, kipulääkkeiden käyttöä ja munuaisten toimintaa 65 vuotta täyttäneillä kotona asuvilla diabetesta sairastavilla ja samanikäisillä henkilöillä, joilla ei ollut diabetesta. Tutkimusaineisto kerättiin vuonna 2015 Sisä-Savosta.

Tutkimuksessa todettiin, että kipu huonontaa itse koettua terveyttä

Kyselylomake lähetettiin potilastietojärjestelmästä tunnistetuille diabetesta sairastaneille ja vertailuhenkilöille. Heistä satunnaisesti valittu osa kutsuttiin terveystarkastukseen.

Tutkimuksessa todettiin, että kipu huonontaa itse koettua terveyttä. Se on yhteydessä masennusoireisiin ja sairauskuormaan riippumatta diabeteksesta. Kipulääkkeiden käytössä ja munuaisten toiminnassa ei ollut huomattavaa eroa kotona asuvilla diabetesta sairastavien ja vertailuhenkilöiden välillä.

Kipulääkkeitä käytettiin tavallisemmin tarvittaessa kuin säännöllisesti. Tulokset tukevat toimintamallia, jossa erityisesti toistuvaa kipua kokeville iäkkäille tehdään potilaskohtainen hoitosuunnitelma, jossa otetaan huomioon kaikki sairaudet ja niiden lääkehoito, mieliala, kipu ja koettu terveydentila.

Lääketieteen lisensiaatti Merja Karjalaisen lääketieteen alan väitöskirja Pain and pain medication among home-dwelling older people with and without diabetes (Kipu ja kipulääkkeet iäkkäillä kotona asuvilla ja heillä, joilla ei ole diabetesta) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa.

Vastaväittäjänä toimii dosentti Merja Laine Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Pekka Mäntyselkä Itä-Suomen yliopistosta. Väitöstilaisuutta voi seurata etänä 18. kesäkuuta klo 12 alkaen. Tilaisuus on suomenkielinen.