Lääkkeiden ja kasviperäisten valmisteiden yhtäaikaiseen käyttöön on syytä suhtautua varoen. Itä-Suomessa tarkastettava toksikologian väitöskirja on osoittanut, että niin sanotuilla luontaistuotteilla voi olla haitallisia yhteisvaikutuksia lääkeaineiden kanssa.

Proviisori Kaisa Salmisen väitöstutkimus osoitti, että kasvien tuottamat alkaloidiyhdisteet estävät useiden lääkeaineiden aineenvaihduntaan osallistuvien entsyymien toimintaa.

Ihmiselimistö käsittelee samalla tavalla niin keinotekoista kuin luonnollista alkuperää olevat vierasaineet. Niiden käsittelyssä keskeisiä ovat muun muassa CYP-entsyymit.

Kaisa Salminen tutki väitöstutkimuksessaan kokeellisesti 49 kasvien sisältämää isokinoliinialkaloidia.

Salminen huomasi, että kasvien sisältämät alkaloidit estivät merkittävästi erityisesti viiden sellaisen CYP-entsyymin toimintaa, jotka metaboloivat eli muuntavat helpommin poistuvaan muotoon jopa 80 prosenttia markkinoilla olevista lääkkeistä.

Esimerkiksi yhden tietyn entsyymin toimintaa alkaloidit estivät tavoilla, joita pidetään kaikkein hälyttävimpinä, eli niin sanotusti aikariippuvaisesti ja entsyymin katalyysistä riippuvaisesti.

Luontaistuotteiden ja lääkkeiden haitalliset yhteisvaikutukset ovatkin mahdollisia, mikäli eri valmisteita otetaan yhtä aikaa tai toistensa vaikutusaikana. Lääkkeiden pitoisuudet ja vaikutukset voivat silloin muuttua odottamattomasti, mikä voi johtaa merkittäviin haittoihin.

Pahimmillaan haittavaikutukset ovat hengenvaarallisia.

Proviisori Kaisa Salmisen väitöskirja tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa terveystieteiden tiedekunnassa perjantaina 5.1.