Tuoreen väitöskirjan mukaan ylipainolla on vain heikko yhteys mielenterveysongelmista johtuviin sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin.

LL Anna Svärd osoitti väitöksessään, että paljon vahvemmin lihavuus vaikuttaa tuki- ja liikuntaelinsairaussyistä johtuvien sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin.

Svärdin väitöskirjatyön tavoitteena oli nimenomaan lisätä ymmärrystä lihavuuden yhteydestä työ- ja toimintakykyyn erityisesti mielenterveydenhäiriöiden osalta. Tutkimustiedon myötä syventynyttä ymmärrystä voidaan hyödyntää sairauksien ehkäisemisessä ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä.

Suomessa mielenterveyshäiriöt ja lihavuuteen usein liittyvät tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet aiheuttavat merkittävän osan sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyyseläkkeistä. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet kaksisuuntaisen yhteyden painon ja mielenterveyden välillä, mutta yhteyden suuntaa ja sen merkitystä työssäkäyvillä ei tunneta riittävästi.

– Vaikka ylipainon ja myöhemmin ilmaantuvien mielenterveydenhäiriöiden välinen yhteys osoittautui heikoksi, ovat terveysongelmat kuitenkin usein yhteydessä toisiinsa. Tämä korostaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan tärkeyttä terveydenhuollossa. On tärkeää, että perus- ja työterveyshuollolla olisi riittävät resurssit, jotta painonnousuun ja mielenterveysongelmiin voitaisiin kiinnittää huomiota jo niiden varhaisessa vaiheessa, Svärd toteaa tiedotteessa.

Svärdin väitöstyö tarkastetaan Helsingin yliopistossa perjantaina 15. maaliskuuta.