Janne Väisäsen väitöskirja osoittaa, että pään ja kaulan syöpäpotilaat ovat usein tavallisia vanhuksia, ja terveydenhuollon ammattilaisten ei pidä sivuuttaa tyypillisiä oireita.

Väitöksen mukaan lääkäripelko, kivuttomuus ja syövän epäilemättömyys viivästyttivät hoitoon hakeutumista.

Väisäsen väitöksen mukaan näyttää myös siltä, että tarvitaan enemmän terveyskasvatusta pään ja kaulan syövän oireiden suhteen. Kurkunpääsyövän, ja etenkin supraglottisten kasvainten, primäärihoidon tulee olla riittävän aggressiivista.

Pään ja kaulan syövässä ennustetta heikentävät diagnoosin viivästyminen, syövän uusiutuminen ja kilpailevat kuoleman syyt. Potilaisiin liittyvät tekijät, jotka voivat johtaa viivästyneeseen hoitoon hakeutumiseen, ovat osittain tuntemattomia, kertoo tiedote väitöksestä. Lisäksi uusiutumien erityispiirteistä sekä uusiutumien ja kilpailevien kuolemansyiden vaikutuksista ennusteeseen on rajoitetusti tietoa.

Väitöskirjatyön tarkoituksena oli selvittää, onko pään ja kaulan syöpäpotilailla ominaisuuksia, jotka liittyvät viivästyneeseen hoitoon hakeutumiseen, tutkia uusiutuvan kurkunpään syövän erityispiirteitä ja ennustetta uusiutuman jälkeen sekä kilpailevien kuolemansyiden vaikutusta pitkän aikavälin ennusteeseen.

Tutkittavana oli kolme potilasryhmää. Potilaan ominaisuuksia ja viivästynyttä hoitoon hakeutumista selvitettiin 85:n pään ja kaulan syöpäpotilaan aineistosta. Kurkunpääsyövän uusiutumien erityispiirteitä ja ennustetta tutkittiin 316 potilaan aineistosta. Kilpailevien kuolemansyiden vaikutusta pitkäaikaisennusteeseen selvitettiin 220:n suu-, nielu- tai kurkunpääsyöpäpotilaan aineistosta.

Kurkunpäänsyövässä heikentynyt fyysinen suorituskyky, kaulan etäpesäkkeet primaarivaiheessa ja muu kuin kirurginen hoito olivat uusiutuman riskitekijöitä. Potilailla, joilla oli muu kuin paikallisuusiutuma tai uusiutuva supraglottinen kasvain, ennuste oli huono.

Kilpailevien kuolinsyiden osalta korkea ikä ja liitännäissairaudet ennustivat kuolemaa muuhun kuin pään ja kaulan syöpään. Suuri kasvain, korkea ikä, nielusyöpä ja kaulan imusolmukkeisiin laajalti levinnyt tauti ennustivat kuolemaa pään ja kaulan syöpään. Potilaat menettivät huomattavan määrän elinvuosia, vaikka he selvisivätkin syövästään. Keuhkot olivat yleisin toisen primäärisyövän paikka, ja kuolleisuus siihen erittäin korkea.

Lääketieteen lisensiaatti Janne Väisänen väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 8. lokakuuta 2021.