Ennenaikaisen adrenarken piirteet vaimenevat tytöillä aikuisikään mennessä.

Tämä on osoitettu ennenaikaisen adrenarken pitkäaikaisvaikutuksia sekä miessukupuolihormonien bioaktiivisuutta kehitysvaiheessa selvittäneessä lääketieteen lisensiaatti Jani Liimatan tuoreessa väitöstutkimuksessa.

Lapsuusiän normaaliin kehitykseen kuuluvalla adrenarkella tarkoitetaan lisämunuaiskuoren kypsymisestä johtuvaa miessukupuolihormonien erityksen lisääntymistä. Siitä johtuu aikuistyyppinen kainalohikoilu, aknemuutokset, ihon ja hiusten rasvoittuminen sekä kainalo- ja häpykarvoituksen ilmaantuminen.

Ennenaikainen adrenarke on, jos muutokset ilmaantuvat tytölle ennen kahdeksan ja pojalle ennen yhdeksän vuoden ikää.

Ennenaikainen adrenarke on melko tavallinen. Suhteellisesta yleisyydestään huolimatta ilmiön pitkäaikaisvaikutuksista on vain vähän tietoa. Kansainvälisten tutkimusten perusteella on epäilty, että ennenaikainen adrenarke voisi johtaa pienempään aikuispituuteen sekä aikuisiän lihavuuteen ja aineenvaihduntahäiriöihin.

Tulokset eivät kuitenkaan ole suoraan sovellettavissa suomalaiseen väestöön.

Suomalaisista tytöistä noin yhdeksällä prosentilla todetaan ennenaikainen adrenarke. Liimatta totesi väitöstutkimuksessaan, että ennenaikaisen adrenarken läpikäyneet tytöt tulevat aikaisemmin murrosikään. He myös ovat murrosiässä pidempiä ja painavampia kuin ikätoverinsa.

Aikuisikään mennessä ero ikätovereihin kuitenkin tasaantuu. Ennenaikaisen adrenarken läpikäyneiden tyttöjen painoindeksi ei esimerkiksi 18 vuoden iässä merkittävästi poikkea muista. Myös lisämunuaiskuoren miessukupuolihormonien eritys vaimenee ikätoverien tasolle 18 vuoden ikään mennessä.

Tutkimuksen perusteella ennenaikaisen adrenarken läpikäyneillä elämänlaatu 12 vuoden iässä oli yhtä hyvä kuin ikätovereilla.

Väitöstutkimuksen tulokset selventävät ennenaikaisen adrenarken pitkäaikaisvaikutuksia ja auttavat ymmärtämään, miten ennenaikaisen adrenarken läpikäynyttä lasta tulisi tutkia ja seurata.

– Suomalaisessa väestössä ennenaikaisen adrenarken ennuste vaikuttaa hyvältä ja tyttö, jolla todetaan ennenaikaisen adrenarken tyypillinen ilmiasu, ei useinkaan tarvitse erityistutkimuksia tai -seurantaa, Liimatta toteaa tiedotteessa.

Jani Liimatan väitöskirja tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa perjantaina 16. marraskuuta.