Diabetes- ja kolesterolilääkkeen valinnalla on vaikutuksia niin syöpäriskiin kuin -ennusteeseen, tuore väitöstutkimus osoittaa.

Tämä on merkityksellistä tyypin 2 diabetesta sairastavien naisten kohdalla, sillä kolesterolin alentamiseen tarkoitettujen statiinien käyttäjillä todettiin parempi ennuste niin munasarja- kuin rintasyövässä.

Diabeteslääkkeenä käytettävällä metformiinillä puolestaan ei ollut yhteyttä munasarjasyöpäpotilaiden ennusteeseen, mutta rintasyöpää sairastavilla naisilla se näytti alentavan muusta kuin itse syövästä johtuvaa kuolleisuutta.

Rintasyöpä on suomalaisten naisten yleisin syöpä ja uusia tapauksia todetaan vuosittain lähes 5 000. Munasarjasyöpiä todetaan noin 500 vuosittain, mutta sen ennuste rintasyöpään verrattuna on selvästi huonompi. Vain alle puolet munasarjasyöpään sairastuneista naisista on elossa viiden vuoden kuluttua diagnoosista.

Jo aiemmin solututkimuksissa on todettu niin metformiinilla kuin statiineillakin edullisia vaikutuksia sekä munasarja- että rintasyövän suhteen. Näiden havaintojen perusteella molemmat lääkkeet hillitsisivät syöpäsolujen kasvua ja herkistäisivät niitä solunsalpaajahoitojen vaikutuksille.

Itse munasarja- tai rintasyöpään sairastumisen riskiin metformiinin ja statiinien käytöllä ei lääkäri Elina Urpilaisen väitöstutkimuksen perusteella ole yhteyttä. Insuliinin käytöllä sen sijaan todettiin yhteys korkeampaan rintasyöpäriskiin.

Jo käynnissä olevien kliinisten lääketutkimuksien tulokset antavat tulevaisuudessa lisätietoa siitä, parantaako metformiinin ja statiinien käyttö syöpien ennustetta, kun niitä käytetään osana syövän lääkehoitoa myös muille kuin tyypin 2 diabetesta sairastaville naisille.

Urpilainen väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 13. joulukuuta.