Raskaudenaikainen altistuminen ilmansaasteille lisää tuoreen Oulun yliopistossa tehdyn väitöstutkimuksen mukaan kohtukuoleman riskiä. Ilman pienhiukkasilla ja otsonialtistuksella saattaa olla vaikutusta myös ennenaikaiseen synnytykseen. Tutkimuksesta tiedottaa Oulun yliopisto.

Väitöstutkimuksessa arvioitiin ilmansaasteiden raskaudenaikaisen altistumisen vaikutuksia ennenaikaisen synnytyksen riskiin, sekä tehtiin yhteenveto ja meta-analyysi tutkimustiedosta raskaudenaikaisen ilmansaastealtistuksen vaikutuksista kohtukuolemariskiin.

Maailmanlaajuisesti 2,7–3,4 miljoonaa ennenaikaista synnytystä liittyi PM2.5-altistukseen vuonna 2010. PM2.5 tarkoittaa hiukkasia, joiden läpimitta on alle 2·5 μm.

Tulosten mukaan ennenaikaista synnytystä edeltävän viikon aikaisilla ilmansaastealtistuksilla ei kuitenkaan havaittu tilastollisesti merkitseviä yhteisvaikutuksia.

Keskosena syntyneillä on täysiaikaisia suurempi riski lukuisiin jälkiseurauksiin koko lapsuuden ja jopa aikuisiän ajan. Ennenaikaisina syntyneillä on muun muassa lisääntynyt kroonisten fyysisten tai neurologisten ongelmien, näkövamman, kuulon heikkenemisen, epilepsian ja oppimisvaikeuksien riski.

Alhaisen ilmansaastealtistuksen vaikutuksista ennenaikaisen synnytyksen riskiin on olemassa vain vähän aiempaa tutkimustietoa, ja tutkimustulokset ovat myös ristiriitaisia. Myöskään ilmansaasteiden yhteisvaikutusten yhteyttä ennenaikaiseen synnytykseen ei ollut aiemmin tutkittu.

Väitöstutkimuksessa aineistona oli Espoon kohorttitutkimuksen 2568 espoolaista jäsentä, jotka ovat syntyneet vuosina 1984–1990.

Ilmansaasteiden aiheuttaman ennenaikaisen synnytyksen ja kohtukuoleman riskien ehkäisemiseksi tulisi yhdyskuntailman laatua pyrkiä parantamaan lainsäädännön ja ilmansuojeluohjeiden tuella. Tarvitaan keinoja vähentää samanaikaisesti esiintyvien ilmansaasteiden määrää myös maailman vähemmän saastuneilla alueilla.

M.Sc. Nazeeba Siddika väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 6.11.2020. Kansanterveystieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Prenatal exposure to ambient air pollution and the risk of preterm birth and stillbirth. Synergy among air pollutants in causing preterm birth (Raskaudenaikainen altistuminen ilmansaasteille, ennen aikainen synnytys ja kohtukuolema. Ilmansaasteiden yhteisvaikutus ennenaikaisen synnytyksen määreenä). Vastaväittäjänä toimii dosentti Otto Hänninen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL) ja kustoksena professori Jouni J. K. Jaakkola.