Tutkimusta tekevät lääkärit ja lääketieteen opiskelijat odottavat työnantajilta lisää joustoa ja arvostusta tutkimustyön tekemiseen, selviää Suomen Lääketieteen Säätiön keväällä 2018 tekemästä kyselystä.

Jopa 82 prosenttia vastaajista kertoo ajankäytöllisten ongelmien hankaloittavan tutkimuksen tekemistä. Vastaajat myös kokivat tutkimustyön yhdistämisen lääkärin työhön hankalaksi.

Kyselyyn vastasi 246 lääketieteellistä tutkimusta tekevää lääkäriä ja lääketieteen opiskelijaa.

Vain 17 prosenttia kyselyyn vastanneista lääkäreistä pitää tutkimusta tekevän lääkärin työtä houkuttelevana. Kiinnostusta tutkijan työtä kohtaan laskee erityisesti se, että tutkimusrahoituksen saaminen on entistä hankalampaa.

Vaikka otos on varsin pieni, on tulos kiinnostava, koska vastaajia ovat tutkimusta tekevät lääkärit. Heidän olettaisi olevan lääkäreitä, joita tutkimustyö eniten kiinnostaa.

Tutkimukseen vastanneista tutkimustyötä tekevistä lääkäreistä 83 prosenttia kokee, että rahoituksen saaminen kliiniseen tutkimukseen on vaikeaa.

– Kliinisen työn ja tutkimustyön yhdistäminen on todella haastavaa. Tutkimustyötä ja apurahahakemuksia tehdään vapaa-ajalla pitkien ja kuluttavien työpäivien jälkeen. Osa-aikaisen tutkimustyön tekoon pitäisi olla paremmat mahdollisuudet, eräs vastaajista kirjoittaa tiedotteen mukaan.

Kyselyyn vastanneista 73 prosenttia on samaa tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että vähenevä tutkimusrahoitus voi laskea lääketieteellisen tutkimuksen tasoa Suomessa.

Tutkimusta tekevistä lääkäreistä 82 prosenttia kaipaa muutakin kuin taloudellista tukea lääkärin työn ja tutkimustyön yhdistämiseen.

Yhdestä tutkimuksen väitteestä lähes kaikki ovat yksimielisiä. Jopa 99 prosenttia tutkimusta tekevistä lääkäreistä on samaa tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että tutkijan työ kehittää osaamista lääkärin työssä.