Mehiläisen asiointipalvelu, Taysin Sydänkeskus ja diabeteksen laaturekisteri – muun muassa nämä saivat Vaikuttavuusseura ry:n palkinnon. Seura pyrkii kehittämään terveys- ja sosiaalipalveluiden vaikuttavuutta. Palkinnot jaettiin Mediuutisten 100 vaikuttajaa gaalassa.

Palkintokategorioita oli kolme; yhteiskunta, toimintakulttuuri ja palvelu. Kussakin kategoriassa palkittiin kaksi ehdokasta. Lisäksi seura jakoi erikoismaininnan. Palkinnoista kilpaili 21 ehdokasta.

Raati valitsi voittajat arvioimalla vaikuttavuutta, vaikuttavuuden laajuutta ja merkittävyyttä, sekä juurtumista käytäntöön ja toimintakulttuuriin. Lisäksi arvioissa otettiin huomioon teon käytännöllisyys, skaalautuvuus, innovatiivisuus sekä teolle asetettu tavoite.

Koronastrategia pelasti henkiä

Yhteiskuntasarjan voittajia olivat Mehiläisen ja BeeHealthyn SuomiSoteksi ristitty etäasiointialusta sekä pitkäaikaissairaiden digituettu hoitomalli ja Kari Tikkisen kehittämä Solidarity Finland -monikeskustutkimus.

Raadin mukaan etäasiointialustan ja digituetun hoitomallin avulla potilaita ja sosiaalipalveluiden asiakkaita on helpompi palvella nopeasti ja kustannustehokkaasti. Ne parantavat palveluiden saatavuutta ja jatkuvuutta ja voivat lisätä hyvinvointialueiden tehokkuutta.

Solidarity Finland puolestaan loi yli kymmeneen suomalaiseen sairaalaan koronapotilaiden hoitostrategian, joka auttoi hoitopäätösten tekemisessä ja antoi luotettavaa tietoa potilaiden hoitoon. Se auttoi myös pelastamaan ihmishenkiä.

Toimintakulttuuri-sarjassa palkittiin Kansallisen diabeteslaaturekisterin ydintyöryhmä sekä Keski-Suomen Laatuverkosto. Rekisterin vertaiskehittämisessä luotiin vertailukelpoisia tietovarantoja. Niiden avulla voidaan löytää ja jakaa vaikuttavia ratkaisuja.

Toinen palkittu oli Taysin rintatiimi. Se kehitti syöpäpotilaiden hoidon moniammatillisten suunnittelukokousten vaikuttavuutta käyttäen tiedolla johtamisen työkaluja. Toiminta tehosti voimavarojen käyttöä ja paransi kustannusvaikuttavuutta.

Palvelut kategoriassa palkittiin Taysin Sydänkeskus sydämen vajaatoimintapotilaiden etähoitopalveluiden kehittämisestä. Potilasryhmä on suuri, ja hoito kuormittaa terveydenhoitoa. Etähoitosovelluksen ja laitteiden avulla vajaatoimintapotilaita voidaan systemaattisesti etäseurata ja -hoitaa.

Nuorten elämään selkeyttä

Toinen palkittu on Terapiat etulinjaan-hankkeen terapianavigaattori ja digituetut terapiat. Raadin mukaan Terapianavigaattori on työkaluna tärkeä, skaalattavissa oleva ja innovatiinen. Sen vaikuttavuus on on myös raadin mukaan todennettavissa.

Erityismaininnan sai Diakonia-ammattikorkeakoulun Zekki-tiimi. Raadin mukaan Zekki tarjoaa nuorille helpon mahdollisuuden hahmottaa omaa elämäntilannettaan sekä mahdollisia tuen tarpeita.

Raadin valinnat olivat yksimielisiä. Raadin puheenjohtajana toimi moninkertainen ministeri Paula Risikko (kok). Raadin jäseniä olivat Merja Mäkisalo-Ropponen, Timo Seppälä, Antti Malmivaara, Terhi Laine, Anna-Kaisa Parkkila, Riitta Aejmelaeus, Seppo Ranta ja Janne Martikainen.