Euroopan lääkevirasto (EMA) on päättänyt suositella uutta hoitoa vaikeasti hoidettavaan epilepsiaan.

Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitea (CHMP) suosittelee Euroopan komissiolle Ontozry-valmisteen (senobamaatti) hyväksymistä hoidoksi aikuisille, joilla on lääkeresistentti epilepsia ja paikallisalkuisia kohtauksia.

Senobamaatti on ainoa epilepsialääke, joka merkityksellisinä pitoisuuksina toimii GABAA-reseptorien positiivisena allosteerisena muuntajana eri sitoutumiskohdassa kuin bentsodiatsepiini ja lisäksi estää persistenttejä natriumvirtoja selektiivisesti.

Suomessa epilepsiaa sairastaa noin 56 000 henkilöä, ja se on Suomen yleisin krooninen neurologinen sairaus.

Yli puolella epilepsiapotilaista tautiin liittyy paikallisalkuisia kohtauksia, jotka saavat alkunsa rajatusta aivojen osasta. Noin 8 000 näistä potilaista on lääkeresistenttejä, mikä tarkoittaa, että he vastaavat lääkehoitoon heikosti tai eivät lainkaan.

Näiden potilaiden osalta CHMP suosittelee nyt Euroopan komissiolle Ontozry-valmisteen hyväksymistä.

– Vaikka tarjolla on nykyään monia erilaisia epilepsialääkkeitä, merkittävällä osalla potilaista on toistuvia kohtauksia. Jatkuva kohtausten pelko on potilaille rasittavaa, mutta on tärkeää huomioida myös kohtausten seuraukset. Lisäksi kohtauksettomuuden saavuttamisen mahdollisuus pienenee joka kerta, kun potilas saa lääkettä, joka ei toimikaan, sanoo Sahlgrenskan yliopistollisen sairaalan kliinisten neurotieteiden osaston epilepsiasta vastaava neurologian professori Elinor Ben-Menachem lääkeyhtiö Arvelle Therapeuticsin tiedotteessa.

Ben-Menachem johti CHMP:n suosituksen taustalla olevaa tutkimusta Ruotsissa.

Päätös perustuu tutkimusohjelmaan, jossa oli mukana runsaat 1 900 potilasta. Näistä kahdeksaa potilasta hoidettiin Ruotsissa.

Tulokset, joiden mukaan kohtaukset vähenivät merkittävästi, julkaistiin vuonna 2019 The Lancet Neurology -julkaisussa.

CHMP suosittelee Euroopan komissiolle senobamaatin hyväksymistä lisähoidoksi paikallisalkuisten, toissijaisesti yleistyvien tai yleistymättömien kohtausten hoitoon aikuisilla epilepsiapotilailla, joilla hallinta ei ole riittävää huolimatta aiemmasta hoidosta vähintään kahdella epilepsialääkkeellä.

Päätös perustuu tutkimusohjelmaan, jossa oli mukana runsaat 1 900 potilasta.