Krooninen keuhkoputkentulehdus ja keuhkoahtaumatauti voivat kehittyä muutamia savukkeita päivässä tupakoiville, ilmenee väitöstutkimuksesta.

Verrattuna henkilöihin, jotka eivät ole koskaan tupakoineet, 1-4 savuketta päivässä tupakoivilla on 1,6-kertainen riski sairastua krooniseen keuhkoputkentulehdukseen. Riski sairastua sairastua lääkkeillä hoidettavaan keuhkoahtaumatautiin on heillä kolminkertainen.

Enemmän tupakoivilla tupakoinnin vähentäminen ei alenna sairastumisriskiä.

- Tutkimustulokset tukevat käsitystä siitä, että vähäinenkin tupakointi vahingoittaa keuhkoja, LL Maria Hukkinen sanoo.

Tutkijan mukaan vähäinen päivittäistupakointi on yksilötasolla harvoin pysyvä tapa. Se on yleisempää naisilla sekä terveellisiä elintapoja noudattavilla ja korkeasti koulutetuilla ihmisillä.

- Muutamia savukkeita päivässä tupakoivat tarvitsevat tukea lopettamiseen, sillä moni heistä lisää tupakointiaan myöhemmin. Tupakoinnin vähentäminen ei pienennä keuhkoahtaumataudin kehittymisen riskiä, eikä sitä voi suositella vaihtoehtona lopettamiselle, Hukkinen muistuttaa.

Sairastumisalttiuteen vaikuttavat geneettiset tekijät. Ne myös selittävät osan yksilöiden välisistä eroista keuhkojen toimintakapasiteetissa.

Tutkimuksessa käytettiin Suomen kaksoskohorttitutkimuksen kolmea kyselyaineistoa vuosilta 1975, 1981 ja 1990.

Hukkisen väitöskirja "Smoking patterns and lung function : A longitudinal twin study" tarkastetaan Helsingin yliopistossa 9.12.2011.