Vaatteilla on väliä sairaalassakin

Estetiikalla on suuri merkitys terveyden edistämisessä, mutta terveydenhuollossa tätä ei ole aina otettu riittävästi huomioon.

Tätä mieltä on International Academy for Health and Designin perustaja, ruotsalainen professori Alan Dilani.

Sairaaloiden suunnitteluun erikoistunut Dilani on tutkinut terveyden ja designin välistä yhteyttä. Hän puhui aiheesta Husin Estetiikkaa terveydenhuoltoon -tilaisuudessa tiistaina. Tilaisuudessa esiteltiin Husin uusia henkilökunta-asuja ja potilasvaatteita.

Dilanin mielestä terveydenhuollossa on keskitytty liikaa tauteihin ja niiden patogeneeseihin.

– Niiden sijaan huomiota pitäisi antaa terveyttä edistäville tekijöille, kuten designille, taiteelle ja muodille.

Dilani muistutti, että terveys on prosessi. Esteettisyys saa ihmisessä aikaan emotionaalisen kokemuksen, joka puolestaan vaikuttaa tervehtymiseen.

Siksi esteettisyys on tärkeä ottaa huomioon sairaalaympäristössä. Dilani puhuu salutogeenisestä eli terveyslähtöisestä sairaalasta.

Terveyslähtöisessä sairaalassa on jo suunnitteluvaiheessa huomioitu sairaalarakennuksen esteettisyys. Asialla on merkitystä myös henkilökunnalle.

– Lääkärit tarvitsevat työympäristön, joka stimuloi aivoja ja auttaa palautumaan vaativasta työstä, Dilani sanoi.

Potilaita esteettinen sairaalaympäristö auttaa suuntaamaan ajatukset johonkin muuhun kuin omaan sairauteen. Tämän tärkeys korostuu erityisesti lastensairaaloissa.

– Lapselle sairaalaan tuleminen voi olla pelottavaa. Esteettisyys kääntää lapsen huomion myönteisiin asioihin.

Dilanin mukaan sairaalasuunnittelussa punaisena lankana pitää olla kokemuksen tarjoaminen. Lastensairaaloita suunniteltaessa on ymmärrettävä, miten lapsi katsoo maailmaa.

– Sairaalassa pitää olla hauskaa, sen pitää olla paikka, jossa voi leikkiä. Sairaalasta pitää jäädä tunne, että sinne olisi mukava mennä takaisinkin.

Alan Dilani laskee henkilökunnan työvaatteet tärkeäksi osaksi esteettistä sairaalaympäristöä.

– Terveydenhuoltoalalla työvaatteet ovat perinteisesti liittyneet enemmän työntekijän asemaan työpaikalla. Vaatteet eivät ole olleet kovin innostavia. Niiden värimaailmakin on usein rajoittunut vihreään ja valkoiseen.

Hänen näkemyksensä mukaan työvaatteet kuvastavat organisaatiota ja sen arvoja. Parhaimmillaan lääkäreiden ja hoitajien vaatteet voivat edistää vuorovaikutusta potilaiden kanssa.

Dilani rohkaiseekin käyttämään terveysalan vaatteissa luovuutta. Värien ja kuvioiden käyttö on enemmän kuin sallittua.