Kinestetiikka on voimavaralähtöinen toimintamalli. Avainasemassa ovat luonnolliset liikemallit, aistitoiminnot ja asiakkaan kunnioittava kohtaaminen.

Vaasan kuntoutusosastolla on huomattu, kuinka ihmiset pystyvät huonokuntoisinakin auttamaan itsensä sängystä ylös.

Osastolta kerrotaan, että vanha toimintatapa, jossa potilaan kääntämistä tai nostamista varten paikalle tulee kaksi hoitajaa, viestii potilaalle, ettei hän pysty liikkumaan itse. Siksi potilasta passivoiva ja henkilöstön työtaakkaa lisäävä toimintamalli karsittiin pois.

Auttaa kuntoutumisessa

Fysioterapeutti ja kinestetiikkakouluttaja Kirsi Hagström kertoo tiedotteessa, että on tärkeää kartoittaa, missä potilas oikeasti tarvitsee tukea, ja mitä hän voi tehdä itse. Ihmisen omaa liikettä tukien yksikin hoitaja saa potilaan käännettyä. Hoitajan ei tarvitse kannatella potilaan koko painoa missään vaiheessa.

”Toimintamallin hyötyjä ovat muun muassa potilaan nopeampi kuntoutuminen ja hoitohenkilökunnan fyysisen kuormittavuuden väheneminen”, Hagström sanoo.

Potilas voi luottaa

Lisäksi kinesteettinen, potilasta aktivoiva toimintamalli tuottaa iloa ja hyvää mieltä.

”Sen näkee potilaan kasvoista, kun hänet kohdataan aidosti ja kuunnellen, neurologi ja kuntoutuslääkäri Lauri Herrala sanoo.

”On aivan eri asia lähteä auttamaan sängystä ylös potilasta, joka on saanut ensin kertoa huolensa hoitajalle. Kun hoitajalla on potilaan luottamus, potilas on paljon valmiimpi tekemään itse niin paljon kuin pystyy” lähihoitaja ja kinestetiikkatuutori Niina Westerqvist sanoo.

Malli käytössä alusta asti

Vaativan kuntoutuksen osasto on ollut toiminnassa neljä vuotta. Kinesteettistä toimintamallia on noudatettu alusta asti.

Osastolla hoidetaan potilaita, joilla on taustalla esimerkiksi neurologisia aivotapahtumia, kuten aivoinfarkteja, -verenvuotoja tai -kasvaimia. Lisäksi on potilaita, joille on tehty vaativia kirurgisia toimenpiteitä, kuten polvi- tai lonkkaleikkauksia.

Lue seuraavaksi: