Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote) ja Vaasan sairaanhoitopiirin yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän toimittajaksi on valittu Cerner Ireland Limited.

Tavoitteena on, että järjestelmän ensimmäisten yhteisten osien käyttöönotto toteutetaan vuonna 2023, ja ne jatkuvat vuosien 2024–2025 aikana porrastetusti.

Täydessä laajuudessaan asiakas- ja potilastietojärjestelmä tulee palvelemaan noin 700 000 asukasta.

Sekä sosiaali- että terveydenhuollon toimijoiden käyttöön kehitettävä järjestelmä mahdollistaa ajantasaisen kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia koskevan tiedon saamisen ja käytön niin yksilö- kuin maakunnallisella tasolla. Uusi tietojärjestelmä tuo myös uusia sähköisiä asiointimahdollisuuksia asiakkaille ja potilaille.

Kilpailutuksen viimeisessä vaiheessa olivat mukana Cerner Ireland Limited ja Epic Systems Corporation. Muut tarjoajat ovat karsiutuneet tai jättäytyneet pois kilpailutuksen aikaisemmissa vaiheissa.

Kilpailu järjestelmän toimittamisesta oli hankintaprojektin mukaan tiukkaa.

– Kummallakin loppusuoralla olleella tarjoajalla on kokonaisvaltaiset ratkaisut omine vahvuuksineen. Cerner menestyi tasaisesti kaikissa vertailun osakokonaisuuksissa, sairaanhoitopiirien yhteisen APTJ-asiakasorganisaation johtaja ja hankintaprojektissa aiemmin projektipäällikkönä toiminut Simo Reipas.

Käynnissä on 14 päivän mittainen valitusaika.

Hankintapäätös kahden tarjoajan välillä perustuu tarkkaan ja yksityiskohtaiseen järjestelmäratkaisujen ja palveluiden laadullisten ominaisuuksien ja hinnan vertailuun sekä pisteytykseen.

Valitun tarjoajan Cernerin laskennallinen vertailuhinta yhteensä neljälle sairaanhoitopiirille on noin 286 miljoonaa euroa sisältäen järjestelmien käyttöoikeudet, toimituksen sekä 10 vuoden ylläpitokustannukset.

Laadulliset ominaisuudet tarkoittavat ratkaisun toiminnallisuuksia, valitun toimittajan toteutus- ja käyttöönottokykyä sekä ratkaisun teknistä toteutusta, ylläpitoa ja jatkokehittämistä.

Näitä ominaisuuksia arvioitiin muun muassa helmikuussa 2020 järjestetyssä, yhteensä 10 päivää kestäneessä varsinaisessa tuotevertailussa. Siihen osallistui yli 300 sote- ja ICT-alan ammattilaista hankinnassa mukana olevista sairaanhoitopiireistä.

Hankintapäätöksen tiedoksiannosta alkoi 14 päivän mittainen valitusaika, jonka aikana asianosaiset voivat ilmaista tyytymättömyytensä hankintapäätökseen. Kun valitusaika on kulunut ja puitesopimus valitun tarjoajan kanssa saatu tehtyä, alkaa noin vuoden kestävä suunnitteluprojekti.

Sen myötä selviävät hankinnan todelliset kustannukset. Sairaanhoitopiirit ja alueen kunnat sitoutuvat toteutuskustannuksiin vasta siinä vaiheessa.

Lue myös:

...

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.