Terveystalossa tähdätään voimallisesti pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavien eli PKV-lääkkeiden suositusten mukaiseen määräämiseen ja käyttöön.

Tätä varten yrityksessä on käynnistynyt erillinen hanke, jolla johdetaan PKV- ja muiden väärinkäyttöön soveltuvien lääkkeiden turvallista käyttöä ja hoitosuositusten toteutumista.

PKV-lääkkeet ovat tehokkaita ja tarpeellisia esimerkiksi vaikean ahdistuneisuuden, lyhytaikaisen unettomuuden ja kiputilojen hoidossa. Hoitosuositusten mukaan PKV-lääkkeiden käytön tulisi pääsääntöisesti olla lyhytaikaista. Niiden pitkäaikaiskäyttö on kuitenkin hyvin tavallista eikä terveydenhuollossa seurata niiden käyttöä reaaliaikaisesti.

Myös lääkkeiden väärinkäyttö on laajalle levinnyt ilmiö. THL:n suomalaisten huumeiden käyttöä vuonna 2018 kuvaavan tilastoraportin mukaan kannabis on käytetyin laiton päihdeaine, mutta heti seuraavaksi suosituimpina tulevat päihdekäyttöön soveltuvat lääkeaineet.

Terveystalo on kehittänyt toimintamallin, jolla ohjeistetaan ja seurataan PKV-lääkkeiden käyttöä niin yksityisvastaanotoilla, työterveyshuollossa kuin julkisessa terveydenhuollossakin. Tavoitteena on vähentää PKV-lääkkeiden pitkäaikaiskäyttöä sekä hoitaa potilaita muilla menetelmillä.

– Unettomuutta ja ahdistuneisuutta tulisi hoitaa ensisijaisesti lääkkeettömästi tai muun tyyppisillä lääkkeillä, PKV-lääkkeiden määräämisessä pitäisi noudattaa harkintaa. Oikein käytettynäkin PKV-lääkkeillä on haittavaikutuksia, joten erityisesti pitkäaikaiskäytössä lääkärin pitää tuntea potilaansa hyvin ja punnita lääkehoidon hyötyjä ja haittoja huolellisesti, päihdelääketieteen ylilääkäri Harri Seppälä Terveystalosta sanoo tiedotteessa.

– Lääkkeiden väärinkäyttö on aidosti laaja yhteiskunnallinen ongelma. Vaikka asiaan on viime vuosien aikana kiinnitetty huomiota, ei kaikilla lääkäreillä välttämättä ole ajantasaista tietoa PKV-lääkkeiden haittavaikutuksista ja väärinkäyttöongelmasta.

Terveystalossa toimeen on tartuttu esimerkiksi kouluttamalla lääkäreitä. Lääkärikeskusten vastuulääkärit seuraavat aktiivisesti lääkkeiden määräämistä tietojärjestelmien avulla sekä puuttuvat poikkeamiin.

- Tähän asti lääkäreiden toimintaa on voitu seurata vain kuulopuheiden perusteella. Nyt saamme hoidon vaikuttavuutta seuraavista tietojärjestelmistämme dataa, jolla johtaa suositusten mukaisia hoitokäytäntöjä myös PKV-lääkkeiden osalta.

Terveystalon ohjeistus lääkäreilleen perustuu lainsäädäntöön, Käypä hoito- ja Vältä viisaasti -suosituksiin, Valviran ohjeistukseen sekä kliinisessä työssä hyviksi havaittuihin toimintamalleihin.