Peruuta diabetes -uutuuskirjaa markkinoidaan viimeisimpään tutkimusnäyttöön perustuvana kirjana tyypin 2 diabeetikoille, esidiabeetikoille ja riskiryhmäläisille. Yleislääkäri Jakob Valdman kirjoittaman kirjan tarkoitus on antaa lukijalle kaikki työkalut elintapamuutoksen tekemiseen ja diabeteksen tehokkaaseen omahoitoon.

Terveysväitteitä kriittisesti tieteellisen tiedon valossa läpikäyvät LT, professori Juhani Knuuti Turun yliopistosta ja Tyksistä ja FT, tutkijatohtori Pauli Ohukainen Oulun yliopistosta antavat kirja-arviossaan kiitosta siitä, että kirja on kokonaisuutena onnistunut tiivistämään diabeteksen elintapamuutokset luettavaksi paketiksi.

”Voi aidosti toivoa, että sillä [kirjalla] olisi myönteinen vaikutus kansalaisten elintapoihin,” Knuuti ja Ohukainen kirjoittavat.

Täysin ongelmaton kirjan sisältö ei heidän mielestään kuitenkaan ole.

Knuutin blogissa julkaistussa arviossa kirjoitetaan, että ongelmia on tietyissä kirjan linjanvalinnoissa, jotka painottavat asioita vinoutuneella tavalla. Knuuti ja Ohukainen nostavat kirjoituksessaan erikseen esimerkinomaisesti tällaisia linjanvetoja.

Lisäksi kirjassa on Knuutin ja Ohukaisen mukaan merkittäviä ja olennaisia väitteitä, jotka ovat tutkitun tiedon vastaisia. Kirjoituksensa lopuksi he ovat listanneet taulukkoon yhteensä 23 virheellistä väittämää, joilla voi olla merkitystä asian käsittelyn kannalta.

”Harmittavasti joitakin linjavalintoja voidaan myös kritisoida tutkitun tiedon näkökulmasta. Lisäksi joidenkin merkittävien väitteiden osalta huolellisempi faktantarkastus olisi ollut paikallaan,” Knuuti ja Ohukainen kirjoittavat.

Kirja-arviossa toivotaa, että mikäli kirja menestyy ja siitä otetaan uusi painos, olennaiset virheet korjattaisiin tutkitun tiedon mukaisiksi.

”Linjanvalintojen ja virheiden luonne kertoo meille, että Valdma ei ehkä ole pysynyt täysin immuunina tämän päivän somessa liikkuvalle terveyshuuhaalle. --- Tutkittu tieto tulee hakea kattavasti, ei valikoivalla kirsikanpoiminnalla.”

Lopuksi Knuuti ja Ohukainen toteavat, että elintapamuutosten toteutuminen väestössä vaatii lisätehoa.

”Siinä mielessä Valdman kirja on tervetullut lisä tähän tavoitteeseen.”

Sekä Knuuti että Ohukainen pitävät tahollaan blogia, jossa käsitellään erityisesti terveyteen liittyviä väittämiä kriittisen ajattelun tai tieteellisen skeptisyyden työkalun avulla.

Terveyttä koskevien tietokirjojen faktat ovat olleet luupin alla erityisesti sen jälkeen, kun ortopedi Antti Heikkilän Lääkkeetön elämä -kirjasta löytyi ainakin 80 selvää virhettä.