Uutta valinnanvapausmallia aletaan pilotoida eri puolilla Suomea sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt sote-uudistuksen lakipaketin.

Pilotteihin on varattu valtion talousarviossa 100 miljoonaa euroa, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Tulevissa hankkeissa pilotoidaan sote-keskuksia ja suunhoidon yksiköitä, asiakasseteliä tai henkilökohtaista budjettia. Pilotti voi olla myös näiden yhdistelmä.

Esimerkiksi sote-keskus-piloteissa asiakas voi valita vapaasti haluamansa palveluntuottajan alueella toimivien hyväksyttyjen tuottajien joukosta. Asiakas voi myös vaihtaa palveluntuottajaa.

Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin piloteissa tavoitteena on kokeilla erityisesti sitä, miten koko palveluprosessi sujuu asiakkaan tarpeiden näkökulmasta. Asiakkaalla on oltava tärkeä rooli palvelujensa suunnittelussa.

Lisäksi seurataan, miten palveluntuottajien korvausperusteiden kriteerit toimivat käytännössä.

Pilottihankkeet käynnistyvät heinäkuussa 2018, jos eduskunta hyväksyy valinnanvapauslain osana sote-uudistuksen lakipakettia.

Eduskunnan on tarkoitus hyväksyä lakipaketti tämän istuntokauden loppuun mennessä eli viimeistään kesäkuussa 2018.

Pilottirahoitusta voivat hakea kuntien ja kuntayhtymien muodostamat yhteenliittymät, jotka valitsevat keskuudestaan hankehallinnoijan. Pilotit siirtyvät maakunnan hallinnoitavaksi vuoden 2020 alusta lähtien.

Hakulomakkeet julkaistaan alueuudistus.fi-sivulla 31.1.2018. Valtionavustushaku on käynnissä 15.3.2018 asti.

Aiempaan valinnanvapauspilottien hakuun osallistuneet voivat muokata hakemuksiaan käynnissä olevaan hakuun sopiviksi mainittuun määräaikaan mennessä.

Päätökset pilottien rahoituksesta tehdään huhtikuun 2018 loppuun mennessä.