Lääkäri Markus Räsänen tutki väitöstyössään, millä tavoin VEGF-B-verisuonikasvutekijää ja siihen liitettyä Bmx-tyrosiinikinaasia voitaisiin hyödyntää sydän-ja verisuonisairauksien hoidossa ja ehkäisyssä.

Tutkimus antoi lupaavia tuloksia. VEGF-B-verisuonikasvutekijän avulla on mahdollista rakentaa uusia ’ohitusteitä’ ahtautuneille sepelvaltimoille, Räsänen osoitti. Verisuonikasvutekijät voivat näin avata uusia mahdollisuuksia sydäninfarktin hoitoon.

Räsänen havaitsi, että sepelvaltimopuuston tihentäminen VEGF-B:n avulla voi edistää sydäninfarktista toipumista ja että VEGF-B:n avulla voi olla mahdollista kasvattaa myös aikuisessa sydämessä uusia sepelvaltimoita suoraan kammioiden sisäpinnoilta.

– Tällainen sepelvaltimoiden uusi ’ohitustie’ avaa uuden näkökulman ja uudenlaisia mahdollisuuksia sydäninfarktin hoitoon ja verenvirtauksen palauttamiseen, Räsänen toteaa.

Väitöstyöllä on yhteys myös syöpähoitoihin.

Väitöstyön osatutkimus osoitti lisäksi, että Bmx-tyrosiinikinaasin toimintaa estämällä voidaan ehkäistä sydämen liikakasvua ja siten myös sydämen vajaatoiminnan kehittymistä.

Löydöt ovat merkittäviä, sillä sydän- ja verisuonitaudit ovat läntisessä maailmassa johtava sairausryhmä, kun mitataan alentunutta toimintakykyä ja menetettyjä elinvuosia. Iskeemiset sydänsairaudet aiheuttavat joka kolmannen yli 35 vuotta täyttäneiden kuolemista.

Räsäsen väitöstyöllä on yhteys myös syöpähoitoihin. Hän osoitti, että VEGF-B-kasvutekijää voitaisiin hyödyntää syöpähoitojen sydäntoksisuuden hoidossa ja estämisessä.

Syöpähoitojen sydäntoksisuudesta on muodostunut merkittävä kliininen ongelma, kun syöpähoidot ovat tehostuneet ja niiden tulokset parantuneet.

VEGF-B kuuluu kasvutekijäperheeseen, jonka jäsenet ovat elintärkeitä säätelijöitä veri- ja imusuonten kehityksessä ja uudismuodostuksessa. Aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että VEGF-B lisää sydämen verisuonipuuston kasvua.

Räsänen väittelee perjantaina Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Väitöstutkimukseen voi perehtyä täällä.

Lue myös:

Hus vähensi lasten sydänleikkausten siirtoja leanin avulla: ”Elokuussa saavutettiin tavoite eli yhtään leikkausta ei siirretty” (MU 6.9.2019)

Ilmansaasteiden on tiedetty altistavan sydänoireille ja vaikeuttavan astmaa – Nyt tutkijat varoittavat, että ne voivat aiheuttaa myös tupakointiin verrattavia haittoja keuhkoille (MU 28.8.2019)

Sydänleikkauspotilaiden elämää tutkittiin 20 vuotta: Hoitoon pääsyllä oleellinen merkitys (MU 23.8.2019)