Solunulkoiset vesikkelit kertovat aivoiskemian vaiheista, selvisi tuoreesta Itä-Suomen yliopiston väitöstutkimuksesta.

Akuutti aivoiskemia aloittaa monia, muun muassa solukuolemaan ja tulehdukseen liittyviä tapahtumia, jotka ovat ajasta sekä solutyypistä riippuvaisia.

Tutkimuksessa sovellettiin solunulkoisten vesikkeleiden eristys- ja tutkimusmenetelmiä ensimmäistä kertaa aivoiskemian tutkimuksessa.

Solunulkoisten vesikkeleiden erityksessä tapahtui muutoksia sekä mikro-RNA- että proteiinitasolla jo ensimmäisten tuntien aikana iskemian alkamisesta.

Tutkimus. Väitöskirjatutkija, proviisori Nea Korvenlaita. Kuva: Handout. StudioEveLiisa

Biomarkkerit puuttuvat

Aivoiskemia on yksi maailman yleisimmistä kuolleisuuden ja sairastuvuuden aiheuttajista. Potilaille, jotka selviävät akuutista aivoiskemiasta, jää usein motorisia ja kognitiivisia puutoksia. Nämä puutokset voivat olla eteneviä, eikä niiden hoitoon ole taudin kulkuun vaikuttavia lääkkeitä. Lisäksi biomarkkerit, joilla voidaan ennustaa tai seurata taudin kulkua, puuttuvat.

Väitöskirjatutkimuksessa tutkittiin aivoiskemian aiheuttamia solutuhon mekanismeja, päämääränä löytää uusia lääkehoidon kohteita ja biomarkkereita.

Erityisesti selvitettiin aivoiskemian vaikutuksia solunulkoisten vesikkeleiden eritykseen ja mikro-RNA-molekyylien signalointiin sekä näiden mahdollista yhteyttä tulehdusreaktioon.

Tulokset antavat hyvän pohjan jatkotutkimuksille, joissa näiden iskemian säätelemien molekyylien käyttöä biomarkkereina tai uusien lääkehoitojen kohteina voidaan selvittää tarkemmin.

Väitöskirjatutkimuksessa käytettiin monipuolisia prekliinisiä aivoiskemiamalleja, kuten eläinmalleja ja primäärisoluja ja solulinjoja. Lisäksi osa tutkimuksista tehtiin ihmisen kantasoluista erilaistetuilla mikrogliasoluilla. Solunulkoisia vesikkeleitä eristettiin aivokudoksesta sekä soluviljelmistä.

Proviisori Nea Korvenlaidan molekulaarisen lääketieteen alaan kuuluva väitöskirja Extracellular vesicles and microRNAs in ischemic stroke (Solunulkoiset vesikkelit ja mikro-RNA-molekyylit aivoiskemiassa) tarkastetaan terveystieteiden tiedekunnassa 12.11.2021