Syöpäjärjestöt tarjoaa uutena etäpalveluna lyhytterapiaa syöpää sairastaville sekä heidän läheisilleen.

Palvelu on tarkoitettu erityisesti niille, jotka kokevat tarvitsevansa tukea syövän aiheuttamaan erittäin kuormittavaan elämäntilanteeseen, omaan jaksamiseen sekä hyvinvoinnin edistämiseen sairauden kaikissa vaiheissa.

Palvelu perustuu voimavara- ja ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan. Terapiassa voidaan käsitellä esimerkiksi perhe-elämän tai parisuhteen pulmakohtia, omaa jaksamista, työelämän murheita, alakuloisuutta ja yksinäisyyttä.

Lyhytterapia sisältää yleensä 1–5 tapaamista. Se toteutetaan yksilö-, pari- tai perheterapiana.

Terapeutit keskustelevat asiakkaiden kanssa joko Microsoft Teamsin välityksellä tai puhelimitse.

Syöpäjärjestöt on saanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta tukea palvelun aloittamiseen puoleksi vuodeksi. Palvelusta on tarkoitus saada osa pysyvää kuntoutumista edistävää toimintaa.

Terapiasta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Syöpäjärjestöjen neuvontapalveluun.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti?

Kirjautumalla tästä saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.