Kunta-alan työmarkkinapöydässä syntyi keskiviikkona neuvottelutulos laajoista sopimusmuutoksista. Jos neuvottelutulos hyväksytään, niin muutokset tulevat voimaan syyskuun alussa.

Kunta-alan työmarkkinajohtajan työmarkkinajohtajan Markku Jalosen mukaan sote-sopimukseen siirtyy noin 180 000 henkilöä ja varhaiskasvatuksen opettajat siirtyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen piiriin.

Viime työmarkkinakierros oli kunta-alalla monella tapaa vaikea. Työmarkkinakierroksella sovittiin kuntasektorilla uudesta sote-sopimuksesta, eli sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksesta.

Samalla sovittiin varhaiskasvatuksen opettajien siirtymisestä opetushenkilöstön sopimukseen. Uudistukset aiheuttivat muutostarpeita myös yleiseen kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen.

Osapuolet ovat neuvotelleet viime elokuusta lähtien sote-sopimuksen määräyksistä ja soveltamisalasta sekä mainituista muista muutoksista kunnalliseen sopimusjärjestelmään.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön Jukon toiminnanjohtaja Maria Löfgren totesi Twitterissä, että nyt saatiin neuvottelutulos ja jatkoneuvottelujen tiekartta

”Kuntasektorille syntyi historiallisesti kokonaan uusi sopimusala”

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestön Tehyn puheenjohtajan Millariikka Rytkönen kuvailee Twitterissä päivän olevan historiallinen julkisen sektorin sote-alan ammattilaisille.

Hoitajaliittojen Tehyn ja Superin mukaan sote-sopimuksen voimaantulo ei ole sidoksissa sote-uudistuksen etenemiseen. Ensimmäinen sopimuskausi on 1.9.2021–28.2.2022.

”Kuntasektorille syntyi historiallisesti kokonaan uusi sopimusala. SOTE-sopimuksesta tulee maan suurin alakohtainen työehtosopimus, joka piiriin tulee noin 180 000 työntekijää – melkoinen joukkovoima”, sanoo Millariikka Rytkönen tiedotteessa.

Seuraava työmarkkinakierros edessä

Edellinen työmarkkinakierros oli kunta-alalla vaikea ja työmarkkinaratkaisu syntyi vasta monien käänteiden jälkeen. Vaikka nyt saadussa neuvottelutuloksessa on kyse erittäin laajoista muutoksista, niin se oli samalla jatkumoa edelliseltä neuvottelukierrokselta.

Seuraava työmarkkinakierros siintää jo näköpiirissä. Työmarkkinakenttä on laajassa murroksessa. Vientialojen sopimukset ovat päättymässä ensimmäisenä ja kunta-alalla sopimukset ovat päättymässä ensi keväänä.

Viime työmarkkinakierroksella kävi niin, että vientialojen neuvottelujen jälkeen suhdanne jäähtyi kuin seinään koronakriisin myötä ja asetelma kierroksen loppupäässä olleissa kunta-alan neuvotteluissa oli vaikea.

Nyt taloudessa mennään toiseen suuntaan. Suhdanne näyttää olevan kuumenemaan päin, mutta samalla julkisen talouden mittavat rakenteelliset ongelmat eivät ole kadonneet mihinkään.