Jokaisella Suomessa syntyvällä on oikeus tehokkaaseen elvytykseen ja alkuhoitoon, painottaa uusi Käypä hoito -suositus.

Suosituksen mukaan jokaisessa Suomen synnytysyksikössä täytyy olla valmius ympärivuorokautiseen hätäkeisarinleikkaukseen ja valmius vastasyntyneen elvytykseen poikkeuksellisissakin tilanteissa. Tähän tarvitaan ensimmäinen valtakunnallisen vastasyntyneiden elvytyssuosituksen mukaan elvytyksen hallitsevaa lääkäriä ja asianmukaisen koulutuksen saanutta synnytyssalihenkilökuntaa.

Ennenaikaisten synnytysten keskittäminen yliopistollisiin sairaaloihin parantaa ennen 30 raskausviikkoa syntyvien lasten eloonjäämisennustetta. Siksi äiti pitää siirtää yliopistosairaalaan synnyttämään, jos lapsi on vaarassa syntyä ennen 30 raskausviikkoa tai sikiöaikana on diagnosoitu syntyvän lapsen erityistä hoitoa vaativa sairaus, kuten vaikea sydänvika, vatsanpeitepuutos tai palleatyrä.

Suosituksen mukaan synnytystä hoitavan kätilön tulee arvioida jokaisen vastasyntyneen hengitys, pulssi ja jäntevyys noin minuutin iässä. Jos vauva on vaisu, kätilön tai sairaanhoitajan on aloitettava elvytys ja kutsuttava tarpeen mukaan lisäapua paikalle.

Lapsi kuivataan lämmön hukan estämiseksi, limaa imetään hengitysteistä ja lasta hangataan kevyesti jalkapohjista tai selästä. Jos vauva ei hengitä tarpeeksi ja pulssi on hidas, aloitetaan hengityksen avustaminen. Elvytettävistä täysiaikaisista vastasyntyneistä vain 1–2 prosenttia tarvitsee paineluelvytystä tai lääkehoitoa. Riittämätön hengitys on tärkein syy vastasyntyneen elvytykseen.

– Vastasyntynyttä on hoidettava hänen ihmisarvoaan kunnioittaen, mihin kuuluu myös turhien toimenpiteiden välttäminen. Kunnioitusta on myös tehottomaksi osoittautuneen elvytyksen lopettaminen ja elvytyksestä pidättäytyminen erityistilanteissa. Itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseksi lasta hoidetaan yhteisymmärryksessä hänen vanhempiensa kanssa, Duodecim kirjoittaa.

Käypä hoito -suosituksen vastasyntyneiden elvytyksestä ovat laatineen Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Perinatologisen seuran ja Suomen Neonatologit -alajaoksen asettama työryhmä. Suositus löytyy internetistä Käypä hoito -sivuilta, ja se julkaistaan Aikakauskirja Duodecimin numerossa 9/2008.