Tuoreessa väitöstutkimukseesa kehitettiin magneettikuvaukseen perustuvia menetelmiä, joilla voidaan arvioida tarkemmin hyvänlaatuisten kohdun kasvaimien eli myoomien soveltuvuus kohdennettuun ultraäänihoitoon.

”Kohdennettu ultraäänihoito on uudenlainen kajoamaton hoitomenetelmä, jossa kohdekudosta kuumennetaan ultraäänen avulla paikallisesti, mikä aiheuttaa kasvainkudokseen kuolion. Myoomat ovat kuitenkin kudosominaisuuksiltaan hyvin erilaisia, ja siksi myoomien soveltuvuutta kohdennettuun ultraäänihoitoon on vaikeaa arvioida etukäteen”, väitöskirjatutkija Teija Sainio Turun yliopistosta kertoo tiedotteessa.

Magneettikuvauslaitetta voidaan käyttää kuvantamisen lisäksi myös mittauslaitteena. Siten kudoksesta voidaan mitata erilaisia ominaisuuksia, kuten verenvirtausta.

Parempi kuin perinteiset menetelmät

Myoomat ovat yleisin kasvain naisilla. Niitä esiintyy jopa kahdella kolmesta naisesta. Oireellisia myoomia voidaan hoitaa lääkkeiden, leikkauksen, kohtuvaltimoiden embolisaation ja kohdennetun ultraäänen avulla.

Väitöstutkimus osoitti, että kvantitatiivisiin magneettikuvaustekniikoihin perustuvat arviointimenetelmät ennustavat myoomien soveltuvuutta kohdennettuun ultraäänihoitoon paremmin kuin perinteiseen magneettikuvaukseen perustuvat menetelmät.

Oksitosiini alentaa myooman verenvirtausta merkittävästi

Myoomien kohdennetun ultraäänihoidon tehon on osoitettu paranevan hoidon aikaisella oksitosiini-infuusiolla. Oksitosiinin vaikutusmekanismia ei kuitenkaan ole tutkittu perusteellisesti.

Väitöskirjassaan Sainio tutki myös oksitosiinin vaikutusta myoomiin ja ympäröiviin kudoksiin kvantitatiivisen magneettikuvaustekniikan avulla.

”Tutkimus osoitti, että oksitosiini alentaa ainoastaan myooman verenvirtausta ja siten parantaa myoomien kohdennetun ultraäänihoidon tehoa, sillä tällöin ultraäänen aiheuttama paikallinen lämpövaikutus on suurempi”, Sainio sanoo.

Sainion väitöstutkimusta rahoittivat Suomen Kulttuurirahasto, Varsinais-Suomen rahasto, TYKS säätiö, Instrumentariumin tiedesäätiö, Tyksin erityisvastuualueen valtion tutkimusrahoitus, Inkeri ja Mauri Vänskän säätiö, Paulon säätiö ja K. Albin Johanssonin säätiö.

Sainio esittää väitöskirjansa ”Quantitative magnetic resonance imaging and high-intensity focused ultrasound treatment of uterine fibroids” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 17.12.2021