Ihmisen syömiskäyttäytyminen voi vaikuttaa hänen terveyteensä, tutkijat ovat selvittäneet.

Yksi syömiskäyttäytymisen piirre on uusien ruokien pelko. Siinä henkilö kieltäytyy maistamasta ja syömästä itselleen ennestään tuntemattomia ruoka-aineita tai ruokia.

Nyt THL:n, Helsingin yliopiston ja Tarton yliopiston toteuttaman tutkimuksen perusteella uusien ruokien pelko voi heikentää ruokavalion laatua, lisätä kansantautien riskitekijöitä ja siten suurentaa riskiä sairastua elintapasairauksiin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin ja tyypin 2 diabetekseen.

Uusien ruokien pelko on yleistä erityisesti lapsilla ja vanhuksilla. Uusien ruokien pelkoa vastaavia piirteitä, kuten nirsoutta ja valikoivaa syömistä esiintyy väestön eri ikäluokissa. Myös nämä syömiskäyttäytymisen piirteet voivat vaikuttaa merkittävästi ruokavalion laatuun ja siten terveyteen. Eri syömiskäyttäytymiseen liittyvien piirteiden erottelu on kuitenkin haasteellista niiden päällekkäisyyksien vuoksi.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin, millaisia itsenäisiä vaikutuksia syömiskäyttäytymisellä, erityisesti uusien ruokien pelolla, on ruokavalion laatuun, elintapasairauksiin ja niiden riskitekijöihin. Aiheesta on toistaiseksi vähän tutkimustietoa.

Tutkimuksessa havaittiin, että uusien ruokien pelko on yhteydessä heikompaan ruokavalion laatuun: esimerkiksi kuidun, proteiinin ja kertatyydyttymättömien rasvahappojen saanti voi olla pienempi sekä tyydyttyneen rasvan ja suolan saanti suurempi.

Lisäksi uusien ruokien pelon todettiin olevan merkitsevästi yhteydessä epäsuotuisampaan veren rasvahappojen jakaumaan sekä elimistön tulehdustilan asteesta kertovien aineenvaihduntatuotteiden pitoisuuksiin. Uusien ruokien pelko lisää myös riskiä sairastua sydän- ja verisuonitautiin tai tyypin 2 diabetekseen.

Usein ajatellaan, että syömiskäyttäytymisen ja ruokavalion vaikutukset terveyteen välittyvät pääosin pelkästään painonmuutosten kautta. Tässä tutkimuksessa uusien ruokien pelon vaikutukset ilmenivät kuitenkin itsenäisesti riippumatta painosta, iästä, sosioekonomisesta asemasta, sukupuolesta tai asuinalueesta.

Uusien ruokien pelon on havaittu olevan voimakkaasti periytyvä ominaisuus. Kaksostutkimuksissa on todettu, että jopa 78 prosenttia ominaisuudesta voi olla periytyvää. Piirrettä kyetään helposti mittaamaan FNS-kysymyspaneelilla, johon sisältyy kymmenen syömiskäyttäytymistä kartoittavaa kysymystä.

– Löydökset vahvistavat käsitystä siitä, että monipuolisella ja terveellisellä ruokavaliolla on keskeinen ja jopa itsenäinen vaikutus terveyteen. Jos syömiskäyttäytymisen poikkeavuuksiin, kuten uusien ruokien pelkoon, puututaan jo lapsuudessa tai nuoruudessa, auttaa se estämään mahdollisia tulevia terveysongelmia jo varhaisvaiheessa, toteaa THL:n tutkimusprofessori Markus Perola tiedotteessa.

- Perimä määrittää vain alttiuden uusien ruokien pelkoon, ja siitä voi opetella pois. Varhaiskasvatus ja elintapaohjaus aikuisuudessa voivat tukea monipuolisen ruokavalion kehittymisessä.

Tutkimus julkaistiin ravitsemustieteen lehdessä American Journal of Clinical Nutritionissa.