Itä-Suomen yliopiston tutkijat löysivät uuden yhteyden ravinnon ja dementiariskin välillä.

American Journal of Clinical Nutrition-tiedelehdessä viime viikolla julkaistussa tutkimuksessaan he havaitsivat ensimmäistä kertaa, että koliiniyhdiste fosfatidyylikoliinin saanti ravinnosta oli yhteydessä pienempään riskiin sairastua dementiaan, eikä siinä kaikki.

Koliiniyhdisteen nauttimisen havaittiin olevan myös yhteydessä parempaan suoriutumiseen tiedonkäsittelytoimintoja mittaavissa testeissä.

Fosfatidyylikoliinia saatiin varsinkin kananmunasta ja lihasta.

Koliini on elimistölle välttämätön ravintoaine, joka esiintyy ruoassa useimmiten erilaisina yhdisteinä. Sitä tarvitaan muun muassa hermoston välittäjäaineen, asetyylikoliinin, valmistamiseen.

Aiemmissa tutkimuksissa koliinin saannin on havaittu olevan yhteydessä tiedonkäsittelykykyyn. Riittävällä koliinin saannilla saattaa siis olla merkitystä tiedonkäsittelykyvyn heikentymisen ja Alzheimerin taudin ehkäisyssä.

Koliinia käytetäänkin nykyisin varhaisen Alzheimerin taudin hoitoon tarkoitetussa ravintovalmisteessa.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa dementiaan sairastumisen riski oli eniten fosfatidyylikoliinia ruoasta saaneilla miehillä reilun neljänneksen (28 %) pienempi sitä vähiten saaneisiin miehiin verrattuna.

Eniten fosfatidyylikoliinia ruokavaliosta saaneet miehet myös pärjäsivät muistia ja kielellistä sujuvuutta mittaavissa testeissä paremmin kuin sitä vähiten saaneet.

Nämä havainnot ovat merkittäviä, sillä dementiaan johtanut muistisairaus on yli 50 miljoonalla ihmisellä maailmassa, ja määrä nousee väestön ikääntyessä. Tuoreella tutkimustuloksella saattaa olla merkitystä dementian ehkäisyssä.

– Kyse on kuitenkin vasta yhdestä havainnoivasta tutkimuksesta, joten johtopäätösten suhteen kannattaa olla varovainen ennen riittäviä lisätutkimuksia, väitöskirjatutkija, ravitsemusterapeutti TtM Maija Ylilauri muistuttaa Itä-Suomen yliopiston tiedotteessa.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran 6.8.2019

Lue myös:

Työikäisten toiseksi yleisimmän muistisairauden diagnostiikka vaatii kehittämistä – Otsalohkodementia sekoittuu usein psykiatrisiin sairauksiin (Mediuutiset 24.6.2019)

Vähäisen liikunnan ja dementian yhteys peruttu? – Uusi tutkimus penkoi 400000 henkilöä koskevan datan (Mediuutiset 25.4.2019)

Epilepsialääkkeiden käyttö lisää dementiariskiä (Mediuutiset 9.4.2018)