Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) perustaa uuden valtakunnallisen suun terveydenhuoltoa kehittävän verkoston. Verkosto pyrkii sitouttamaan kuntia ja kuntayhtymiä, erikoissairaanhoitoa ja julkisen terveydenhuollon toimijoita mukaan suun terveyden huollon kehittämiseen.

– Tavoitteena ovat laadukkaat, asiakkaiden tarpeita vastaavat, vaikuttavat ja kustannustehokkaasti tuotetut palvelut kaikkialla Suomessa huomioiden myös terveydenhuollon henkilöstön työhyvinvointi, kertoo tiedotteessa THL:n asiantuntijahammaslääkäri Ulla Harjunmaa.

Harjunmaa vastaa uuden verkoston toiminnan käynnistämisestä.

Uusi, osallistujille maksuton ja kaikille kiinnostuneille avoin verkosto korvaa viime vuoden lopulla päättyneen SUHAT-hankkeen, joka oli jäsenilleen maksullinen.

– Uusi verkosto tarjoaa foorumin vertaiskehittämiselle ja hyvien käytäntöjen jakamiselle hyödyntämällä kehittämisen verkkoalustaa Innokylää. Samalla varaudumme tuleviin terveydenhuoltoa koskeviin muutoksiin, kuten sote-uudistuksen ja monikanavarahoituksen purkamisen vaikutuksiin suun terveydenhuoltoon, Harjunmaa jatkaa.

Verkoston toimintaa suunnitellaan parhaillaan. Toiminta tulee sisältämään muun muassa verkostoseminaareja, työpajatyöskentelyä ja suun terveydenhuollon toimintatietojen vuosittaisen keruun. Noin kahdesti vuodessa järjestettävissä verkostotapaamisissa käsitellään ajankohtaisia suun terveydenhuollon asioita, ja niihin kutsutaan myös yksityisen suun terveydenhuollon, koulutusorganisaatioiden ja edunvalvontajärjestöjen edustajia.

Kunnista ja kuntayhtymistä kerättävien suun terveydenhuollon toimintatietojen avulla tuotetaan vertailutietoja, jotka antavat mahdollisuuden keskinäiseen vertailuun ja kehittämiseen. Samalla edistetään tiedolla johtamista.

Verkoston toiminnasta päävastuussa on THL:n asiantuntijahammaslääkäri. Uudelle verkostolle ollaan asettamassa ohjausryhmää, jonka tehtäviin kuuluu verkoston toiminnan suunnittelu, arviointi ja kehittäminen, tiedonkeruun sisällön suunnittelu, tulosten tulkintaan osallistuminen sekä verkostopäivien ohjelman suunnittelu. Ohjausryhmään nimetään perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, yliopiston, sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n edustajia.

Verkoston toiminnan käynnistymisestä ja tulevasta toiminnasta kerrotaan THL:n verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Ensimmäinen verkostopäivä järjestetään 14. huhtikuuta 2021, jonka ohjelma julkaistaan THL:n tapahtumakalenterissa myöhemmin.

Lue myös: