Uusi työterveyshuolto hamuaa asiakkaikseen varustamoja

Ensi vuoden alussa toimintansa aloittava työterveyshuoltoyhtiö Maresan Oy haluaa puuttua merenkulkijoiden korkeaan työkyvyttömyysriskiin.

– Merimiesten sairastavuus on suurta, ja turhan varhaista eläköitymistä on paljon, kertoo Maresanin johtava lääkäri, työterveyshuollon erikoislääkäri, merimieslääkäri Hilkka Tepponen-Forsberg.

Hän siirtyi uuteen tehtäväänsä lokakuun alussa Vantaan Työterveys -liikelaitoksen työterveyslääkärin virasta.

Merenkulkijoiden sairaudet ovat Tepponen-Forsbergin mukaan pitkälti samoja kuin muillakin.

– Ylipainoa, tuki- ja liikuntaelinvaivoja, mielenterveyden ongelmia, sydän- ja verisuonitauteja, keuhkosairauksia, hän luettelee.

Työn vaativuuden vuoksi esimerkiksi tule-sairaudet realisoituvat hyvin nopeasti työtehon laskemisena.

– Työkyvyttömyysriskiin ei ole nykyisellä systeemillä pystytty puuttumaan. Siksi lähdimme miettimään, olisiko mahdollista tarttua asiaan jotenkin paremmin.

Yksi mahdollisuus voisivat olla kahden vuoden välein tehtävät merimiestarkastukset.

– Yritämme seuloa joukosta sellaiset, joilla on uhkaavia merkkejä siitä, että työkyky saattaa olla uhattuna.

Tärkeää on Tepponen-Forsbergin mielestä myös kontakti työnantajiin, varustamoihin.

Maresanin omistavat Viking Line Abp, Suomen Merimies-Unioni, Suomen Konepäällystöliitto, Merimieseläkekassa ja Aino Health Management.

Päätoimipaikka tulee Helsinkiin ja sivutoimipiste todennäköisesti Turkuun. Tavoittavuutta aiotaan vahvistaa etäratkaisuilla. Myös kumppaniverkosto on tärkeä.

Asiakkaikseen yhtiö tavoittelee suomalaisia varustamoja. Toimiala ja markkina ovat kuitenkin pienet. Aktiivisesti toimivia merimiehiä on Suomessa kuutisentuhatta.

– Kaikillahan on jo työterveyshuolto järjestetty. Paljon riippuu siitä, kuinka houkuttelevaksi saamme vaihtoehtomme, Tepponen-Forsberg sanoo.

Viime kesäkuussa perustettu yhtiö aikoo hakea toimilupaa lähiaikoina.

"Ei nuoren lääkärin unelma-ammatti"

Suomessa on Valviran mukaan alle 500 merimieslääkäriä, joista suurin osa toimii yksityissektorilla yleislääkäreinä tai työterveyslääkäreinä.

Kunnallisia merimiesterveyskeskuksia on 13. Markkinoilla on Hilkka Tepponen-Forsbergin mukaan myös yksityisiä toimijoita.

Oikeuden toimia merimieslääkärinä myöntää Valvira, ja oikeus edellyttää koulutusta merialan työolosuhteista ja terveysvaatimuksista.

– Tuntuu, että tämä ei ole mikään nuorten lääkärien unelma-ammatti. Tähän yleensä lipsahdetaan tai joudutaan, Tepponen-Forsberg sanoo.

Hän on työskennellyt merimieslääkärinä vuodesta 1985.

– Merimiehet ovat erimiehiä. Työajat ovat pitkiä ja sosiaaliset kuviot laivalla pienet. Samojen naamojen kanssa pitää tulla toimeen 24/7. Merimiehissä on työn vaatimaa määrätynlaista joustavuutta. Se näkyy vastaanotollakin.