Pelillisyyden tuominen lääketieteen ja hammaslääketieteen opetukseen voi lisätä opiskelumotivaatiota ja edistää oppimista, osoitti Itä-Suomen yliopistossa tehty tutkimus.

Histologian eli kudosopin opintojakson aiheista toteutetut tietovisat, joihin opiskelijat osallistuivat älylaitteillaan, edistivät opiskelijoiden mielestä myös vuorovaikutusta ja positiivista ilmapiiriä opetustilanteissa. Tulokset julkaistiin BMC Medical Education -lehdessä.

Histologian opetuksessa perehdytään ihmiskehoon solu- ja kudostasolla. Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen yksikössä histologian opetuksessa on käytetty vuodesta 2016 alkaen opiskelijakeskeistä, virtuaalimikroskopiaan perustuvaa oppimisympäristöä, jossa opiskelijat voivat tarkastella digitalisoituja kudosnäytteitä verkossa. Opetustilojen kookkaat kosketusnäytöt mahdollistavat myös ryhmätyöt virtuaalinäytteiden parissa.

Nyt histologian opintojaksoon lisättiin pelillisyyttä Kahoot-työkalun avulla. Sen avulla opettaja voi tehdä opintojakson aihepiiristä tietovisoja, joihin opiskelijat vastaavat älylaitteillaan. Kysymyksiin vastataan anonyymisti, ja niistä saa välittömän palautteen.

Pelillisillä kyselyillä halutaan lisätä vuorovaikutusta, opitun mieleenpainamista ja kiinnostusta aihepiiriin. Työkalua ei ole aikaisemmin juuri käytetty lääketieteen opetuksessa.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin, vaikuttiko digitaalisiin tietovisoihin osallistuminen histologian opintojakson aikana oppimistuloksiin. Tuloksia verrattiin saman opintojakson tuloksiin edelliseltä vuodelta, jolloin toteutus oli muuten sama, mutta pelityökalua ei vielä käytetty.

Lisäksi opiskelijoille tehtiin kysely, jolla kartoitettiin heidän näkemyksiään opetuksen pelillistämisestä.

Valtaosa opiskelijoista koki, että Kahoot-visat lisäsivät oppimismotivaatiota ja paransivat vaikeiden asioiden ymmärtämistä. Tärkeänä pidettiin myös mahdollisuutta keskustella tuloksista opettajien kanssa.

Opiskelijoiden mukaan anonyymit tietovisat mahdollistivat osaamisen testaamisen rennossa ilmapiirissä. Ne edistivät toimimista ryhmässä, ja opiskelijat myös menestyivät visoissa paremmin ryhminä kuin yksin.

Opetuksen pelillistämisen jälkeen entistä suurempi osa opiskelijoita sai opintojakson loppukokeesta hyvän arvosanan, vaikka arvosanojen keskiarvoissa ei ollut merkittävää muutosta.

Histologian opintojaksolle osallistui kumpanakin vuonna runsaat 200 lääketieteen ja hammaslääketieteen ensimmäisen vuoden opiskelijaa. Kyselyyn vastasi 160 opiskelijaa.

Tutkija Szabolcs Felszeghyn ajatuksia tutkimuksesta voi lukea Itä-Suomen yliopiston Puheenvuoroja-blogista.