Tulehduksellisten suolistosairauksien havaitsemiseen on löytynyt uusi tarkka ja monipuolinen menetelmä.

E-TRF -menetelmään pohjautuva ei-invasiivinen testi havaitsee oksidatiivisen stressin aiheuttamia muutoksia IBD-potilaiden ulostenäytteissä. Se auttaa erottamaan IBD-potilaat terveistä. Testi on edullinen ja täydentää olemassa olevia ulosteen kalprotektiinimittauksia.

Menetelmä tarjoaa myös mahdollisuuden luokitella IBD:n alatyypit, Crohnin tauti ja haavainen paksusuolitulehdus, sekä mitata hoitovastetta.

Uusi testi on Aqsens Health Oy:n tuote. Yritys on testannut sitä kuukausien ajan yhteistyössä Uuden lastensairaalan ja Helsingin yliopiston kanssa.

– Tämän menetelmän myötä IBD-tutkimuksessa on otettu askel eteenpäin. Uuden täydentävän testin käyttöönotto auttaa terveydenhuollon ammattilaisia diagnosoimaan potilaitaan entistä tarkemmin ja löytämään nopeammin oikeat hoitosuunnitelmat, mikä lopulta johtaa potilaiden parempaan hoitoon. Tulokset ovat lupaavia ja muodostavat hyvän perustan tulevalle kehitystyölle, Helsingin yliopiston lastentautiopin professori Kaija-Leena Kolho sanoo tiedotteessa.

Testi on validoitu Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy:ssä.

Aqsens Health, Hus ja Helsingin ylipisto julkaisevat lähikuukausien aikana tarkemmin tutkimustuloksia menetelmän käytöstä.

Testin kehitystyö jatkuu edelleen. Tavoitteena on tuottaa lyhyellä aikavälillä potilastyöhön soveltuva menetelmä IBD:n luokitteluun ja hoitovasteen mittaamiseen.

Parhaillaan selvitetään erityisesti sitä, voidaanko IBD tunnistaa tällä menetelmällä myös muista potilasnäytteistä, kuten syljestä tai virtsasta. Tällaiset näytteet olisivat potilaan kannalta helpompia kuin ulostenäyte.

Aqsens Healthin mukaan E-TRF tarjoaa työkalun ei-invasiivisten seulontamenetelmien kehittämiseen myös useisiin muihin tauteihin.