Suomalaiset saavat uuden keinon tukea syöpää sairastavia lapsia. Se on Kultanauha, kansainvälinen lasten syöpien tunnus, jota tullaan syyskuussa myymään kansalle. Nauhaa voi kantaa tuen merkkinä hiukan samaan tapaan kuin rintasyöpätutkimusta tukevaa Roosanauhaa.

Kultanauha (engl. Gold Ribbon) otettiin alun perin käyttöön Yhdysvalloissa vuonna 1997. Sylva ry ja Aamu Säätiö rekisteröivät Kultanauhan Suomeen 2017.

Tänä vuonna Kultanauha lanseerattiin varainhankintaan. Se tulee käyttöön ja myyntiin kaikille syöpäsairaiden lasten vanhempien kerhoille ja yhdistyksille. Kultanauhan avulla kerätään muun muassa varoja valtakunnalliseen ja paikalliseen työhön syöpään sairastuneiden lasten hyväksi.

Kultanauha-kuukausi on kansainvälisesti näkyvä kampanja esillä eri puolilla maailmaa, kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen toimesta. Maailmankuulu Sydneyn oopperatalo Australiassa on ollut kullan väriseksi valaistuna ja nettikauppajätti Amazonin rahtikoneiden kyljissä on nähty Kultanauha-symbolit.

Syyskuu on kansainvälinen lasten syöpien teemakuukausi. Sen avulla lisätään tietoisuutta lasten syövistä. Suomessa kuukautta vietetään valtakunnallisesti Sylva ry:n, Aamu Säätiön ja paikallisten yhdistysten ja kerhojen järjestämänä.

Sylva ry tarjoaa psykososiaalista tukea syöpään sairastuneille lapsille ja nuorille aikuisille sekä heidän läheisilleen ja toimii valtakunnallisena edunvalvojana. Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö tukee syöpähoitojen kehitys- ja tutkimustyötä, jotta voidaan taata uudenaikaisin hoito ja sitä kautta terve aikuisuus jokaiselle syöpäsairaalle lapselle.

Suomessa sairastuu syöpään vuoden aikana noin 150 alle 16-vuotiasta lasta. Tehokkailla hoidoilla keskimäärin 75-80 prosenttia eli noin kolme neljästä lapsesta paranee.

Kehittyneistä hoidoista huolimatta syöpä on silti yhä yleisin kuolemaan johtava sairaus lapsilla.

Lasten yleisimmät syöpätyypit ovat leukemiat eli verisyövät, erilaiset aivokasvaimet, lymfoomat eli imusolmukesyövät sekä luu- ja pehmytkudossarkoomat eli tukikudossyövät. Vakava sairaus koettelee erityisesti lasta, mutta luonnollisesti myös hänen koko perhettään.

Lue myös:

Maahanmuuttajataustaiset lapset kuolevat syöpään kantasuomalaisia useammin Suomessa (MU 15.8.2019)

Alankomaat aikoo rokottaa myös pojat HPV-virusta vastaan – Samalla rokotusohjelman ikärajaa lasketaan (MU 20.6.2019)