Raskaudenaikaisen kohonneen verenpaineen ja pre-eklampsian tuore Käypä hoito -suositus ohjaa aloittamaan pieniannoksisen asetyylisalisyylihappolääkityksen pre-eklampsian riskiryhmiin kuuluville. Riskitekijät kartoitetaan neuvolassa alkuraskaudessa. Odottavien äitien verenpaineen ja virtsan valkuaispitoisuuden mittaaminen on tärkeää koko raskauden ajan. Tautiin sairastuneiden raskauden ennuste on yleensä hyvä. Pre-eklampsiaraskaus vaikuttaa sekä äidin että lapsen myöhempään sydän- ja verisuonisairastavuuteen.

Pre-eklampsialle altistavat muun muassa aiemmin sairastettu pre-eklampsia ja tietyt sairaudet, esimerkiksi tyypin 1 ja 2 diabetes, krooninen verenpainetauti ja munuaissairaus. Alttius sairastua kulkee suvussa.

Alkuraskaudessa odottajilta kartoitetaan neuvolassa pre-eklampsian riskitekijät. Niille raskaana oleville, joilla on pre-eklampsian riskitekijöitä, suositellaan terveydenhuollon ammattilaisen ohjeistamana pieniannoksista asetyylisalisyylihappoa, joka ehkäisee erityisesti ennenaikaiseen synnytykseen johtavaa pre-eklampsiaa.

”Pre-eklampsiaan voi sairastua lääkityksestä huolimatta tai kuulumatta riskiryhmiin ja sen vuoksi verenpaineen ja virtsan valkuaispitoisuuden mittausta ja pre-eklampsian oireiden seulontaa jatketaan kaikilla raskaana oleville läpi raskauden, kertoo suositustyöryhmän puheenjohtaja, professori, ylilääkäri Hannele Laivuori tiedotteessa.

Mikäli odottajalla ilmenee pre-eklampsian oireita, tehdään jatkoselvittelyt sairaalassa. Yleensä aloitetaan verenpainelääkitys. Äidin ja sikiön vointia seurataan tarkasti, sillä sairaus voi vaikeutua nopeasti. Synnytys joudutaan usein käynnistämään, sillä parantuminen edellyttää istukan syntymistä. Vaikka pre-eklampsiaan liittyy kohonnut riski äidin ja sikiön sekä myöhemmin vastasyntyneen sairastavuuteen, suurimmassa osassa tapauksia raskauden ennuste on kuitenkin hyvä.

Pre-eklampsia suurentaa sydän- ja verisuonitautiriskiä

Raskauden aikainen pre-eklampsia vaikuttaa äidin ja lapsen myöhempään terveyteen. Pre-eklampsiaan liittyy suurentunut riski sydän- ja verisuonisairauksiin.

”Verenpainetta on tärkeä seurata säännöllisesti myös raskauden jälkeen. Äideille tulisi myös antaa elintapaohjausta sydän- ja verisuonitautien riskien vähentämiseksi”, Laivuori sanoo.

Lue seuraavaksi: